Şablon Yazılar Kılavuzu

 

1. YÖNETİMSEL İŞLER

1.1 Çilimli Meslek Yüksekokulu Logosu

1.2 Çilimli Meslek Yüksekokulu Bölüm ve Programlar

1.3 Ders Programı

     1.3.a Ders Programı Şablonu

     1.3.b Örnek Ders Programı          

1.4 Bölüm Kurulu / Program Kurulu Kararları

     1.4.a Bölüm Program Kurul Kararı Üst Yazısı

     1.4.b Bölüm Program Kurul Kararı

1.5 Görüş Tutanakları

     1.5.a Görüş Tutanağı

     1.5.b Görüş Tutanağı Örnek

     1.5.c Görüş Tutanağı Üst Yazısı

1.6 Mazeret izni üst yazı

1.7 MYO Kurulu ve MYO Yönetim Kurulu

1.8 Harcama Yetkisi Vekâleti

     1.8.a Harcama Yetkilisi Vekâletinin Personel Daire Başkanlığına Bildirilmesi Üst Yazısı

     1.8.b Harcama Yetkilisi Vekâletinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmesi Üst Yazısı

     1.8.c Harcama Yetkisi Devri Formu

     1.8.d Harcama Yetkisi Devri Formu Örneği

1.9 Gerçekleştirme Görevlisi Vekâleti

     1.9.a Gerçekleştirme Görevlisi Vekâletinin Strateji Geliştirme Başkanlığına Bildirilmesi

     1.9.b Gerçekleştirme Görevlisi Vekâlet İmza Sirküsü

1.10 Süt İzni Kullanım Talebi Dilekçesi

1.11 Kayıtta Kullanılan Belgeler

     1.11.a Etik Sözleşmesi

     1.11.b Sabıka Kaydı Beyanı

     1.11.c Lise Diploması Eksik Evrak Dilekçesi

     1.11.d Öğrenci Belgesi

1.12 Yolluklu ve Yolluksuz Görevlendirmeler

     1.12.a Yolluklu Görevlendirme Talep Dilekçesi

     1.12.b Yolluksuz Görevlendirme Talep Dilekçesi

1.13 Cüppe İade Tutanağı

     1.13.a Cüppe İade Tutanağı

     1.13.b Cüppe İade Tutanağı Örneği

1.14 Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları

     1.14.a Öğretim Üyesinin Yeniden Atanmak İçin Yazacağı Talep Dilekçesi

     1.14.b Özgeçmiş Örneği

     1.14.c Düzce Üniversitesi Atama Kriterleri - Aday Etkinlik-Puan Listesi

     1.14.d Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacağı Üst Yazı

     1.14.e Jüri Üyeliğine Atama Yazısı

     1.14.f Müdürlüğün Personel Daire Başkanlığına Yazacağı Üst Yazı

     1.14.g Jüri Üyeliği Ücreti Talep Dilekçesi (Öğr. Üyesinin ilk atamasında ödenir, yeniden atmalarda ödenmez)

     1.14.h Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Elemanları Görev Süreleri

1.15 Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları 

     1.15.a Öğretim Görevlisinin Yeniden Atanma İçin Yazacağı Talep Dilekçesi

     1.15.b Faaliyet Raporu

     1.15.c Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacağı Üst Yazı (1 Öğr. Gör ataması için)

     1.15.d Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacağı Üst Yazı (Birden fazla 1 Öğr. Gör ataması için)

1.16 Burs Komisyon Tutanağı

1.17 Düzeltici, Önleyici Faaliyet Formu (DÖF)- İstek ve Şikayetler İçin

1.18 Birim Oryantasyon Takip Formu

 

2.EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER

2.1.Öğretim Programı Değişikliği

     2.1.a Program Kurulu Kararı Üst Yazısı           (Bkz.1.4.a)

     2.1.b Program Kurulu Kararı                            (Bkz.1.4.b)

     2.1.c Öğretim Programı Değişikliği İntibak Çizelgeleri (Word Formatlı)

     2.1.d Ders Bilgi Formu

     2.1.e Karşılaştırma Tablosu (Excel Formatlı)

2.2 Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçeleri    

     2.2.a Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçelerinin Çizelgesi

     2.2.b Birden Fazla Öğretim Elemanı Tarafından Verilen Derslerin Haftalara Göre Dağılımı

2.3 Sınav Tarihleri İlan Formu

2.4 Mazeret Sınav Formu

     2.4.a Mazeret Sınavı Talep Dilekçesi Örneği

     2.4.b Mazeret Sınav Bilgilerinin Müdürlüğe İletilmesi (Bölüm Başkanlıklarının Dolduracağı Form)

     2.4.c Mazeret Sınav Bilgilerinin ÖİDB İletilmesi (Müdürlüğün Dolduracağı Form)

2.5 Not Düzeltme/Maddi Hata İşlemi

     2.5.a Maddi Hata Dilekçesi

     2.5.b Not İşlemleri Formu

2.6 Sınav Evrakları

     2.6.a Sınav Tutanağı

     2.6.b Sınav Evrakı(Sınav evraklarının bulunduğu zarfın üstündeki etiket)

     2.6.c Not Bildirim Formu

     2.6.d Sınav Kâğıdı Teslim Tutanağı

2.7 Ders Devam Muafiyet Tablosu

2.8 Kurumlar Arası Yatay Geçiş (KAYG) - Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre

     2.8.a Not Ortalamasına Göre KAYG Başvuru Dilekçesi

     2.8.b Merkezi Yerleştirme Puanına Göre KAYG Başvuru Dilekçesi

     2.8.c Müdürlüğün Bölümlere Yazacağı Üst Yazı (Not Ortalamasına Göre KAYG)

     2.8.d Müdürlüğün Bölümlere Yazacağı Üst Yazı (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre KAYG)

     2.8.e Not Ortalamasına Göre Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuç Değerlendirme Tablosu

     2.8.f Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuç Değerlendirme Tablosu

     2.8.g Yatay Geçiş Muafiyet Tablosu (İntibak Tablosu-Tüm İntibaklarda kullanılabilir)

2.9 Zorunlu Staj Başvuru Formu

2.10 Staj Rapor Dosyası

2.11 Ders Görevlendirmesi

     2.11.a Ek Ders Karşılığı (40.a) Farklı Bir Birimden Öğretim Elamanı Görevlendirme Talebi Üst Yazısı

     2.11.b Öğretim Elamanı Görevlendirme Yazıları Takip Tablosu

     2.11.c Ders Yükü Tablosu

 

3.MALİ İŞLER

3.1 Doğrudan Temin

     3.1.a Doğrudan Teminde Kullanılan Evraklar (Hazır Excel Tablosu)

     3.1.b TİF Raporu

     3.1.c Ödeme Emri Belgesi

     3.1.d Bütçe Performans

3.2 Telefon Faturası

     3.2.a Ödeme Emri Belgesi

     3.2.b Bütçe Performans

     3.2.c Hakediş Belgesi Örneği

     3.2.d Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi Örneği

     3.2.e Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

     3.2.f Muayene Kabul Komisyonu Listesi Örneği

     3.2.g Resmi Özel Görüşme Listesi

     3.2.h Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve Sırası

3.3. Bütçe Hazırlık Aşamaları

     3.3.a Tavan Aşan Bütçe Tablosu Formu

     3.3.b İstenen Bilgiler

     3.3.c Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (FORM-1)

     3.3.d Form-27- Öğrenci Sayıları Bilgi Formu (FORM-27)

     3.3.e Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (FORM-10)

     3.3.f Bütçe-Fiziksel Değerler Bilgi Formu (FORM-11)

     3.3.g Gider Bütçe Fişleri  (FORM-13)-Örnek

    


4.DİĞER

4.1 Öğrenci Konsey Seçimleri (Seçimlere ait tutanaklar ve oy pusulaları)

     4.1.a Oy Pusulası

     4.1.b Bölüm Program Temsilcileri Seçim Sonucu Tutanağı

     4.1.c MYO Temsilciler Kurulu Seçim Sonuç Tutanağı

4.2 Tebliğ-Tebellüğ Belgesi