Tek/Çift Ders Sınavları Hakkında

TEK/ÇİFT DERS SINAVI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

1-Soru: Sadece stajı kalan öğrenci döneminde Katkı Payı/Öğrenim Ücreti öder mi?
Cevap: Stajı eksik olan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemekle yükümlüdür.

2-Soru: Sadece tek dersi ve stajı kalan öğrenci, tek/çift ders sınavına girebilir mi?
Cevap: Öğrenci staj dersine hiç kayıtlanmamış ise tek/çift sınavına girme hakkı yoktur.Ancak öğrenci daha önce staj dersini alıp "YZ" notu almış ise tek/çift sınavına başvuruda bulunabilir. Tek/çift sınavına kadar staj dosyası, mükalat vs. işlemleri tamamlayıp, tek/çift sınavına başvuranlar "tek/çift mezunu " olabilir.
Tek dersi ve bahar yarıyılından stajı kalan öğrenci tek/çift sınavına sadece dersten girebilir. Bahar yarıyılında Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödeyerek Staj dersine kayıt yapabilir.

3-Soru: Dönem başında Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödememiş, ders kaydı yapmamış öğrenci, aynı dönemin sonunda yapılacak tek/çift ders sınavına girebilir mi?
Cevap: İlgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödeyip tek/çift sınavına girebilir.

4-Soru: Güz dönemi sonunda yapılacak tek/çift sınavına bahar dönemine ait ders/dersler için veya bahar dönemi sonunda yapılacak tek/çift sınavına güz dönemine ait ders/dersler için sınava girilebilir mi?
Cevap: Her yarıyıl başında en çok iki dersi kalan öğrenci yarıyıl başında Katkı Payı/Öğrenim Ücretini ödeyerek ders kaydı yapmak sureti ile dönem sonunda bölüm başkanlığına başvurarak tek/çift sınavına girebilir. Dönem başında ders kaydı yapmayan ve Katkı Payı/Öğrenim Ücretini ödemeyen öğrenciler ilgili bölüm başkanlığına başvurmak ve İlgili yönetim kurulu kararı ile Katkı Payı/Öğrenim Ücretini ödemek sureti ile dönem sonunda tek/çift sınavına girebilirler.

5-Soru: Bir dersi FF veya FD olup, diğer dersi DVZ olan veya hiç alınmamış dersler için, tek/çift sınav hakkı verilebilir mi?
Cevap: Yarıyıl içinde bir dersin devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere, DVZ notu verilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu ve tek/çift ders sınavına alınmazlar. Hiç alınmamış dersler için tek/çift ders sınav hakkı verilmez. Bu koşullar her iki ders içinde sağlanmalıdır.

6-Soru: Staj dersi ders planında yer alan dönemden farklı bir dönemde açılabilir mi?
Cevap: Dersler programda bulunduğu yarıyılda alınır.

7-Soru: Tek/çift ders sınavlarının mazeret sınav hakkı var mıdır?
Cevap: Tek/çift ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur.

8-Soru: Stajını tamamlamayan öğrenci mezuniyet başarı sıralamasına girebilir mi?
Cevap: Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, mezun olmaya hak kazanır. Başarı sıralaması mezuniyete hak kazanmış öğrenciler arasında yapılır.