Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Genel Bilgi:

Ekolojik koşullarının uygunluğu nedeniyle ülkemiz, dünyada tarımsal faaliyetlerde bulunan ülkeler içerisinde çok önemli bir konuma sahip olup, birçok tür ve çeşidin gen merkezi konumundadır. Bununla birlikte, dünyada tarımı yapılan birçok tür ve çeşitte ülkemizin uygun ekolojisine bağlı olarak rahatlıkla yetiştirilebilmekte ve Türkiye tür/çeşit zenginliği ve uygun tarımsal potansiyeli ile dünya tarımında çok önemli bir konumdadır.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nün temel amacı; bitkisel ve hayvansal ürün üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün araştırma/geliştirme destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2008 yılında açılmıştır. Öğrenim dili Türkçe ve öğrenim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olan ve üç programdan oluşan bir bölümdür. Bölümümüz bünyesinde Organik Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Arıcılık programları bulunmakta olup, 3 yardımcı doçent ve 2 öğretim görevlisi ile öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Teorik dersler 40 kişi kapasiteli sinevizyonlu sınıflarda bilgisayar destekli olarak, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Uygulamalı dersler; a) Alana 70 m2 olan uygulama serasında, b) toprak, bitki ve su analiz laboratuarında c) tarımsal uygulamaların yapılabildiği 10 dekar alana sahip Bitkisel ve Hayvansal Üretim uygulama alanında yapılmaktadır.

Bölüm mezunları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Belediyeler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, özel sektör işletmeleri ve kendi kuracakları bitkisel ve hayvansal üretim işletmelerinde çalışabilecekleri gibi, dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

Misyon:

Çağdaş bir üniversitenin amaçları doğrultusunda değerler üreten, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı,  ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli teknik eleman ihtiyaçlarını karşılayabilen, toplum surumluluğuna sahip, mesleki açıdan donanımlı, girişimci, çağdaş, saygılı, mesleki ahlaka sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Vizyon:

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Çağın gerektirdiği uygun niteliklere sahip, disiplinli ve özgüveni yüksek meslek elemanları yetiştiren, azimli, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen,  Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek bir akademik birim olmaktır.

Programlar:

1. Organik Tarım

2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

3. Arıcılık