Tarihçe

2008 yılında kurulan Çilimli Meslek Yüksekokulu Çilimli ilçe merkezinde 8.933,45 m2 açık, 1098 m2 kapalı alana sahiptir.  Üç katlı olan okul binasında altı adet derslik, yedi adet idari oda, 29 adet bilgisayarın bulunduğu bir adet bilgisayar laboratuvarı, öğrencilere uygulama imkânı sunan bir adet Toprak-Bitki-Su analiz laboratuvarı, Veteriner Bölümüne ait 50 metrekarelik bölüm laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bir adet basketbol sahası, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm uygulamaları için 130 m2’lik  bir sera ile öğrencilerimizin ve personelimizin kullanımına yönelik  105 m²’lik bir kantin ve yemekhane bulunmaktadır.

Yüksekokulumuzda Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Organik Tarım Programı, Arıcılık Programı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı), Veterinerlik Bölümü(Laborant ve Veteriner Sağlık Programı) ve Muhasebe ve Vergi Bölümü (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı) olmak üzere üç bölüm bulunmakta olup, 2022-2023 yılı itibariyle toplam 260 öğrenci öğrenim görmektedir. Akademik kadromuz, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde; iki Öğretim Üyesi ve iki Öğretim Görevlisi, Muhasebe ve Vergi Bölümünde; bir Öğretim Üyesi ve üç Öğretim Görevlisi ve Veterinerlik Bölümünde; bir öğretim üyesi ve iki öğretim görevlisi görev yapmaktadır. İdari kadromuz ise Yüksekokul Sekreteri, bir Şef, bir Ambar Memuru ve bir Memur dan oluşmaktadır.

 

Misyonumuz

Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilence sahip, araştırmacı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, insan ve çevre haklarına saygılı, Atatürk ilkelerine  bağlı bireyler yetiştirmek amacıyla, ulusal ve bölgesel çağdaş eğitim veren yüksekokulumuz, üniversite-sanayi-tüketici işbirliği çerçevesinde öğrenirken üreten, mesleğinde paylaşımcı ve  katılımcı, çağdaş,  yenilikçi, mesleğiyle ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, davranışsal normların ve kişisel  becerilerin geliştirilmesini, meslek geleneklerinin ve etik kuralların işlerlik  kazanmasını ilke edinen, özgüveni olan, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilen, toplumun ihtiyacı olan nitelikli, meslek elemanı  yetiştirmek.

 

Vizyonumuz

Sektörle üniversiteyi buluşturan, çağın gereklerine uygun,   evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı   sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki   sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma   özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren   nitelikli bir ön lisans kurumu olmaktır.

 

Temel Değerlerimiz

 • Bilimsellik
 • Yenilikçilik
 • Katılımcılık
 • Sürdürülebilirlik
 • Girişimcilik
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Şeffaflık
 • Sürekli Gelişme
 • İşbirliği
 • Kurumsal Adalet
 • Sevgi ve Hoşgörü