Müdürlük

                     Dr. Öğr. Üyesi İlkay EJDER ERTURAN

                          Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

 

                             Dr. Öğr. Üyesi Tolga ALTAŞ 

                                 Müdür Yardımcısı

 

                                   Öğr. Gör. Atakan  TEPE

                                       Müdür Yardımcısı

 

 

                                              Recep SARI

                                        Yüksekokul Sekreteri