Çilimli Meslek Yüksekokulu

Müdürlük

                     Dr. Öğr. Üyesi İlkay EJDER ERTURAN

                          Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

 

                             Öğr. Gör. Dr. Tolga ALTAŞ 

                                 Müdür Yardımcısı

 

                                   Öğr. Gör. Atakan  TEPE

                                       Müdür Yardımcısı

 

 

                                              Recep SARI

                                        Yüksekokul Sekreteri