Fen Edebiyat Fakültesi

Şablon Yazılar ve Formlar

PERSONEL İŞLERİ

1.GÖREVLENDİRMELER

a-Yolluklu Görevlendirmeler

b-Yolluksuz Görevlendirmeler  Arş.Gör(Form 1)-  Genel(Form 2)  Form 3)

c- Dönüş Formu

2.İZİNLER

a-Ücretsiz İzin Dilekçesi

b-Süt İzni Kullanımı Dilekçesi

c-Doğum Öncesi İzin Aktarımı Dilekçesi

d-Dönüş Formu

3.DR. ÖĞRETİM ÜYESİ YENİDEN ATAMA

a-Yeniden Atanma Talep Dilekçesi

b-Özgeçmiş Örneği

c-İlgili  Bölüm Başkanlığının Dekanlık Makamına arz Üst Yazısı

d-Deneme Dersi Değerlendirme Formu

 4.ÖĞRETİM ELEMANI GÖREV SÜRESİ YENİLEME

a-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Talep Dilekçesi

b-Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu

c-İlgili  Bölüm Başkanlığının Dekanlık Makamına arz Üst Yazısı

 5.ÖĞRENİM DEĞERLENDİRME

a-Tahsil Değerlendirme Talep Dilekçesi

b-Hazırlık Sınıfı Değerlendirme Talep Dilekçesi

 6.HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ VEKALET

a-Harcama-Yetkisi-Devir-Formu

b-Gerçekleştirme Görevlisi Yetkiliğine Vekalet İmza Sirküsü

 7.DİĞER FORMLAR

a-Ders Telafi Formu

b-Etkinlik Talep Formu

c-Arıza Giderimi ve Bakım-Onarım Formu

d-Oryantasyon Uyum Formu

e-Danışman-Öğrenci Görüşme Formu

f-Ders Sorumlusu-Öğrenci Görüşme Formu

g-Toplantı Tutanak Formu

h-Ders Talep Dilekçesi (Arş.Gör. Dr.)

 8.MEMNUNİYET ANKETİ FORMLARI

a- Popüler Bilim Seminerleri Memnuniyet Anketi

 MALİ İŞLER

1. DOĞRUDAN TEMİN

a.Doğrudan Teminde Kullanılan Evraklar (Hazır Excel Tablosu)

b.Tif Raporu

c.Ödeme Emri Belgesi

d.Performans

e.Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve  Sırası

 

2.TELEFON FATURASI

 

a.Ödeme Emri Belgesi

 

b.Performans

 

c.Hakediş Belgesi Örneği

 

d.Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi Örneği

 

e.Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Örneği

 

f.Muayene Kabul Komisyonu Listesi Örneği

 

g.Resmi Özel Görüşme Listesi

 

h.Teslim Edilecek Evrakların  Listesi ve  Sırası

 

3.BÜTÇE HAZIRLIK AŞAMALARI

 

a.Tavan Aşan Bütçe Tablosu Formu

 

b.İstenen Bilgiler

 

c.Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (FORM-1)

 

d.Form-27- Öğrenci Sayıları Bilgi Formu (FORM-27)

 

e.Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (FORM-10)

 

f.Bütçe-Fiziksel Değerler Bilgi Formu (FORM-11)

 

g.Gider Bütçe Fişleri (FORM-13)

 

h.Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve SırasıÖĞRENCİ İŞLERİ

1.KAYITTA KULLANILAN BELGELER

 

 

a.Etik Sözleşmesi

 

b.Sabıka Kaydı Beyanı

 

c.Lise Diploması Eksik Evrak Dilekçesi

 

2.CÜBBE İADE TUTANAĞI

 a.Cübbe İade Tutanağı

 

3.DİĞER FORMLAR

a.Burs Komisyon Tutanağı

b.Öğretim Programı Değişikliği İntibak Çizelgeleri (Word Formatlı)

c.Ders Muafiyet Dilekçesi

d.Dersten Çekilme Formu

e.Harç İade Başvuru Formu

f.Ders Kaydı Düzeltme Dilekçesi

g.Kayıt Dondurma Dilekçesi

h.Kayıt Sildirme Dilekçesi

ı.Maddi Hata Dilekçesi

i.Mazeret Sınavı Dilekçesi

j.Yatay Geçiş Başvuru Formu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

k.Kimlik Değiştirme Dilekçesi