Fen Edebiyat Fakültesi

Tarihçe

17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı Yasa ile kurulan Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakültemizde, YÖK’ün 07.12.2007 tarihli toplantısıyla alınan kararla ilk olarak Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere 7 bölümün açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca YÖK’ün 02.06.2010 tarihli toplantısında alınan karar ile bu bölümlere Arkeoloji ve Tarih Bölümü, 07.09.2011 tarihli toplantısında alınan kararla da Sanat Tarihi Bölümü ve 05.07.2012 Tarihinde de Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü ve Felsefe Bölümü de açılarak Fakültemizdeki bölüm sayısı 12’ye yükselmiştir.