Fizik Bölümü

  • Yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olmak
  •  Kamu kurum ve kuruluşlarında KPSS sınavıyla fizikçi olmak
  •  Orta öğretimde öğretmenlik  yapmak
  •  Endüstrinin çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme laboratuarlarında araştırmacı olmak
  •  Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde (MTA) araştırmacı olmak
  •   Makine ve Kimya Enstitüsü’nde (MKE) araştırmacı olmak
  • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda (TAEK) fizikçi, araştırmacı veya uzman olmak
  • Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde (SAGE) araştırmacı olmak
  • Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş yardımcılığı yapmak
  • Özel okul ve dershanelerde öğretmenlik