Arkeoloji Bölümü

Üniversiteler

Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları

Özel Müzeler

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik  Arama Enstitüsü

Belediyeler- Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB)