Fen Edebiyat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN (Başkan)

Prof. Dr. Başaran DÜLGER (Üye)

Prof. Dr. Muharrem GÖKÇEN (Üye)

Prof.Dr. Ali ERTUĞRUL (Üye)

Doç. Dr. Fuat USTA (Üye)

Doç. Dr. Metin KILIÇ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN (Üye)