Fen Edebiyat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ (Başkan)

Prof. Dr. Başaran DÜLGER (Üye)

Prof. Dr. Muharrem GÖKÇEN (Üye)

Prof.Dr. Ali ERTUĞRUL (Üye)

Doç. Dr. Fuat USTA (Üye)

Doç. Dr. Metin KILIÇ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN (Üye)