Fen Edebiyat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Duygu EKİNCİ (Başkan)

Prof. Dr. Başaran DÜLGER (Üye)

Prof. Dr. Muharrem GÖKÇEN (Üye)

Prof.Dr. Ali ERTUĞRUL (Üye)

Doç. Dr. Fuat USTA (Üye)

Doç. Dr. Metin KILIÇ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN (Üye)