Fen Edebiyat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ (Başkan)

Prof. Dr. Başaran DÜLGER (Üye)

Prof. Dr. Muharrem GÖKÇEN (Üye)

Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL (Üye)

Doç. Dr. Fuat USTA (Üye)

Doç. Dr. Metin KILIÇ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Adnan ESENYEL (Üye)