Komisyonlar

KOMİSYONLAR

07.09.2023 Tarih 2023/103 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla

EĞİTİM ve BOLOGNA KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Doç. Dr. Songül TARAN

 • Bologna süreci çalışmalarının Fakülte adına eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri talep etmek ve takip etmek.
 • Bologna süreci kapsamında uyum sağlayacak ilkeleri ve önerileri geliştirmek.
 • Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite Bologna Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde tüm fakülte akademik birimlerinin Bologna bilgi girişlerinin yapılmasının kontrolünü sağlamak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin fakülte bazında etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla gerektiğinde ilgili Bölüm Başkanlıklarından kolaylaştırıcı alt gruplar oluşturmak, bu kapsamda Fakülte akademik ve idari personelini Bologna süreci ile ilgili faaliyetlerde görevlendirmek.
 • Belirlenen çalışma takvimine uygun olarak görevleri planlamak, öncelikleri tespit etmek.
 • Bologna sürecine uyum çalışmalarında karşılaşılan problemlere pratik çözümler sunmak.
 • Çalışma sonuçları hakkında Fakülte Dekanı’na bilgi vermek.
 • Programlara ait müfredatların Avrupa Yükseköğretim Alanı açısından uyumunu

incelemek, Bologna Sistemine güncel verilerin girilmesini sağlamak, Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği kapsamında tüm eğitim süreçlerini izlemek, denetlemek ve gerekli değişliklerin yapılmasını sağlamak.

 • Öğrencilerin, eğitim öğretimle ilgili her türlü sorunları (müfredat, ders saatleri, alt yapı, materyal vb.) ve görüşleri idari birimlere ve ilgili komisyona aktarmak.
 • Uygulama dersleri kapsamında kurumlara giden öğrencilerimizin mesleki yeterlilikleri hakkında kurumumuza geri bildirimlerde bulunmak, öğrencilerimize vereceğimiz seminer ve panellerde konuşmacı olarak destek vermek.

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜNLÜ

ÜYE

Doç.Dr. Salih Tunç KAYA

ÜYE

Doç.Dr. İzzettin DEMİR

ÜYE

Arş. Gör. Dr. Fatih Alper TAŞBAŞ

ÜYE

Arş. Gör. Dr. Onur Sadık KARAKUŞ

ÜYE

Arş. Gör. Semra YILMAZ

Öğrenci Temsilcisi

Ceren Hatice ÖZDEMİR (Sosyoloji Bölümü)

Dış Paydaş Temsilcisi

Öğr. Gör. Beyza ŞAHİN (Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü)

 

KALİTE KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Doç. Dr. Hüseyin BUDAK

 

 

 

 • Dekanlığa kalite çalışmaları hakkında bilgi vermek,
 • Kalite ver Akreditasyopn çalışmaları kapsamında, Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile ilgili birim yönetimi arasında iletişimi sağlamak,
 • Kalite çalışmaları için birimlerinde yapılacak toplantı tarihlerini ve gündemini hizmetleri aksatmayacak şekilde üst yönetim ile belirlemek,
 • Kendi birimlerindeki kalite çalışmalarını ilgili birim yöneticileri ile birlikte değerlendirmek, raporlaştırmak ve koordinatörlüğe sunmak.

Düzeltici Önleyici Faaliyet formlarıyla iletilen şikayetleri değerlendirip Dekanlığa görüş bildirmek ve Kurum İç Değerlendirme Raporunu derlemek.

ÜYE

Doç. Dr. Songül TARAN

ÜYE

Doç. Dr. Hande BULUT

ÜYE

Doç. Dr. Adnan ESENYEL

ÜYE

Doç. Dr. Fatih HEZENCİ

ÜYE

Doç.Dr. Salih Tunç KAYA

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÇAPAR

İdari Personel

Şef Harun Işık EHLİZ

Öğrenci Temsilcisi

Rabia ÖZTÜRK (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dış Paydaş Temsilcisi

Öğr. Gör. Burak YÜKSEL(Akreditasyon, Akademik

Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü)

 

İLETİŞİM, TANITIM ve KARİYER DANIŞMANLIĞI KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Doç. Dr. İsmail Alper KUMSAR

 • Fakültemizin tercih edilebilirliğini artırmak için bölgemizde bulunan liselere birim içinde ve de birim dışında tanıtım çalışmalarını (eğitim, stant, afiş çalışması, sunum hazırlama vb.) yürütmek,
 • CV yazma, mülakat teknikleri, mülakat simülasyonları eğitimleri düzenleyerek öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,
 • İş ve Kariyer ile ilgili panel, seminer, söyleşiler düzenleyerek kariyer yapmış kişilerle öğrencileri buluşturmak, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak,
 • Etkinlik, yarışma, eğlence, münazara, girişimcilik günleri, kariyer günleri gibi faaliyetler düzenleyerek konusunda uzman iş insanları ve/veya akademisyenler ile öğrencileri bir araya getirmek ve paylaşım alanları yaratmak,
 • Rektörlük İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü ile işbirliği içinde olmak.
 • Fakültemizin düzenleyeceği tüm etkinliklerde ihtiyaç duyulan; salon, kamera, fotoğraf çekimi, haber metni, davetiye, afiş ve

etkinlik talep formlarının hazırlanması aşamalarında görev yapmak, Rektörlük Makamına bağlı İletişim Tanıtım Koordinatörlüğü ile etkinliklere yönelik gerekli çalışmaları yürütmek.

 • Fakültemize yeni katılan Akademik, İdari personeller ile öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetlerini koordine etmek.

ÜYE

Doç. Dr. Adnan ESENYEL

ÜYE

Doç.Dr. Alparslan ATAHAN

ÜYE

Doç.Dr. Orhan KILIÇARSLAN

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Aliye KAHYAOĞLU

ÜYE

Dr. Öğretim Üyesi Tuba TUNÇ

Öğrenci Temsilcisi

Özlem ŞAHİN (Biyoloji Bölümü)

Dış Paydaş Temsilcisi

Öğr. Gör. Duygu ÖZDEMİR CÖMERT (İletişim ve Tanıtım

Koordinatörlüğü)

 

REHBERLİK ve PSİKOSOSYAL DESTEK KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Belgin ÜSTÜN GÜLLÜ

 

 

 

 

 • Rehberlik ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin tespit edilmesi ve destek olunması konusunda çalışmalar yapmak,
 • Üniversite öğrencilerine kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda yaşadıkları problemleri çözmelerinde yardımcı olmak,
 • Farklı destek kaynaklarına ihtiyaç duyan öğrencileri ilgili birimlere (psikiyatri, kariyer merkezi, çeşitli kurslar vb.) yönlendirerek uygun desteği almalarını sağlamak,
 • Ruhsal anlamda bireylerin problemlerine iyileştirici, önleyizi, koruyucu ve zenginleştirici müdahalelerde bulunmak.

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Altan TÜLÜ

ÜYE

Prof. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Safiye AYDIN

ÜYE

Arş. Gör. Osman Furkan AYDIN

ÜYE

Arş. Gör. Dr.Büşra AŞIK BİRLİK

ÜYE

Arş. Gör. Burcu FEDAKAR

Öğrenci Temsilcisi

Duygu KOÇ (Psikoloji Bölümü)

Dış Paydaş Temsilcisi

Burcu ÇAKIR (Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli

Serbestlik Müdürlüğü)

 

SPOR KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü GERELEGİZ

 

 

 

 

 

 • Üniversite içi veya üniversiteler arası spor faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi aşamasında Fakültemiz öğrenci ve personelinin spor aktivitelerine katılımını sağlamak,
 • Faaliyetlerin yürütülmesinde Rektörlük tarafından hazırlanan programlar kapsamında gereken çalışma programlarını hazırlamak
 • İhtiyaç duyulan spor malzemesi ve ekipmanlarını tespit etmek ve Dekanlıklığa bildirmek

ÜYE

Doç. Dr. Yasemin YILMAZ

ÜYE

Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK

ÜYE

Doç. Dr. Sema ALLI

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Fatih HEZENCİ

ÜYE

Arş. Gör. Başak GENÇTÜRK OĞHAN

ÜYE

Arş. Gör. Semra YILMAZ

Öğrenci Temsilcisi

Fatma ERTUĞRUL( Kafkas Dilleri ve Kültürü Bölümü)

Dış Paydaş Temsilcisi

Öğr. Gör. Pelin USTAOĞLU HOŞVER (Spor Bilimleri Fakültesi)

DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Prof. Dr. Emine TEKİN

 

 

 

 

 • Değişim programları (Farabi, Mevlana ve Erasmus) kapsamında öğrenci haraketliliğini takip etmek,
 • Yurtdışından gelen öğrencilerin başvurularını değerlendirmek,
 • Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içinde olmak,
 • Alanına giren konularda gerekli duyuru, oryantasyon, yazışma konularında destek sağlamak,
 • Yurtdışına gitmeye hak kazanan öğrencilerin ders/bölüm eşleşmesini değerlendirmek

ÜYE

Prof. Dr. Oğuz KÖYSAL

ÜYE

Prof. Dr. Müge KANUNİ ER

ÜYE

Doç. Dr. Hamdi ÖZDİŞ

ÜYE

Doç. Dr. Aysun AYDIN

ÜYE

Doç. Dr. Cihan ERTAN

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Altan TÜLÜ

Öğrenci Temsilcisi

Sadık ULUER (Psikoloji Bölümü)

Dış Paydaş Temsilcisi

Öğr. Gör. Mehmet Mert KALECİ (YÖS Koordinatörlüğü)

 

ENGELLİ ve ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILDIZ

 

 

 

 

 • Engelli öğrencilerin/akademik-idari personelin üniversiteye etkin katılımına yönelik gereksinimlerini karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri belirleyerek önlem almak ve gerekli düzenlemeleri yaparak çözüm üretmek,
 • Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde eğitim ortamının ve ders materyallerinin düzenlenmesini sağlamak, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak,
 • Tüm birimlerin engelli bireylere göre düzenlenmesine ilişkin uygulamaları izlemek, engellilere yönelik alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

ÜYE

Prof. Dr. Kadir GÖKŞEN

ÜYE

Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Aybüke Betül DOĞAN

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİÇER

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN

ÜYE

Dr.Öğr.Üyesi. Safiye AYDIN

Öğrenci Temsilcisi

Şule ÇARKÇI (Biyoloji Bölümü)

Dış Paydaş Temsilcisi

Dr. Öğr. Ü. Hakan ÖZAK (Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü)

 

BÖLÜMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Doç. Dr. Alparslan ATAHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Üniversitemiz Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yönergeler ve ilgili diğer mevzuat kapsamında öğrencilere ilişkin muafiyet, intibak, başarı, burs, mezuniyet, yatay geçiş, ders programları, sosyal aktiviteler vb. kararları almak ve Dekanlığa iletilmek üzere bölüm başkanlığına sunmak

Arkeoloji Bölümü Üyesi

Doç. Dr. Ahmet BİLİR

Biyoloji Bölümü Üyesi

Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK ARSLAN

Felsefe Bölümü Üyesi

Arş. Gör. Dr. Büşra AŞIK BİRLİK

Fizik Bölümü Üyesi

Arş. Gör. Dr. Gülsüm KOCAKÜLAH

Kafkas Bölümü Üyesi

Arş. Gör. Semra YILMAZ

Kimya Bölümü Üyesi

Arş. Gör. Pınar KARAGÜL

Matematik Bölümü Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuba TUNÇ

Psikoloji Bölümü Üyesi

Arş. Gör. Fatma ÇELİK TANRIVERDİ

Sosyoloji Bölümü Üyesi

Arş. Gör. Dr. Osman Furkan AYDIN

Tarih Bölümü Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Furkan KÜLÜNK

Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümü Üyesi

Arş. Gör. Dr. Emel ARAS

Öğrenci Temsilcisi

Gülden BİRSEN (Tarih Bölümü)

 

STAJ KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Doç. Dr. Pınar PINARCİK

 

 

 

 • Fakülte öğrencilerinin bu esaslar hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapmalarını amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak, stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, hazır hale gelmesini organize etmek,
 • Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
 • Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımını yapmak,
 • Staj çalışmalarını denetlemek,
 • Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,
 • Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek,
 • Öğrencilerin staj yaptıkları esnada takibinin sağlanması için ilgili staj komisyonu; öğretim elemanları görevlendirip, öğrencilerin staja devam durumlarını, telefonla veya elektronik yazışmalar ile takibini yapmak

ÜYE

Prof. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA

ÜYE

Doç. Dr. Emel COŞKUN

ÜYE

Doç. Dr. Emre OKAN

ÜYE

Doç. Dr. Ersin ORHAN

ÜYE

Arş. Gör. Dr. Emel ARAS

ÜYE

Arş. Gör. Dr. Ahmet Furkan TOSYALI

Öğrenci Temsilcisi

Fatma Berfin SIZAN (Kimya Bölümü)

Dış Paydaş Temsilcisi

Elif KÖSE (Nobel İlaç Yüksek Kimyager)

Dış Paydaş Temsilcisi

Başhekim Prof.Dr. Serkan TORUN(DÜ Araştırma ve Uygulama

Hastanesi)

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Doç. Dr.Sezen SİVRİKAYA ÖZAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak
 • Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve görüş belirtmek
 • Bölüm çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli olan yöntemleri belirlemek ve uygulamak
 • Öğrenci anketlerini gözden geçirmek ve güncellemek
 • Anketlerin ne zaman yapılacağı, nasıl değerlendirileceği konularını değerlendirmek ve kesinleştirmek
 • Öğretim elemanları değerlendirme anketleri hazırlamak, uygulamak, değerlendirip ve sonuçları rapora dönüştürmek

 

Arkeoloji Bölümü Üyeleri

Doç. Dr. Emre OKAN

Doç. Dr. Ahmet BİLİR

Doç. Dr. Hande BULUT

 

Biyoloji Bölümü Üyesi

Prof. Dr. Başaran DÜLGER

Prof. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Salih Tunç KAYA

 

Felsefe Bölümü Üyesi

Doç.Dr. Adnan ESENYEL

Doç.Dr. M. Zeynep ESENYEL

Arş. Gör. Büşra AŞIK BİRLİK

 

Kafkas Bölümü Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü GERELEGİZ

Arş. Gör. Semra YILMAZ

 

Kimya Bölümü Üyesi

Prof. Dr. Sefa DURMUŞ

Doç. Dr. Semal ALLI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİÇER

 

Matematik Bölümü Üyesi

Doç. Dr. Mine AKBAŞ

Doç.Dr. Zakir DENİZ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih HEZENCİ

 

Psikoloji Bölümü Üyesi

Doç. Dr. Erol UĞUR

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ÜNSAL SEYDOOĞULLARI

Arş. Gör. Fatma ÇELİK TANRIVERDİ

 

Sosyoloji Bölümü Üyesi

Doç. Dr. Emel COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan KIZILAY

Arş. Gör. Dr. Özge SARIALİOĞLU

 

Tarih Bölümü Üyesi

Doç. Dr. Sabit DOKUYAN

Dr. Öğr. Üyesi Furkan KÜLÜNK

Arş. Gör. Dr. Emine ŞAHİN

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Aybüke Betül DOĞAN

Arş. Gör. Dr. Emel ARAS

YAYIN ALT KOMİSYONU

GÖREV

UNVAN ADI SOYADI

GÖREV TANIMI

BAŞKAN

Prof. Dr. Recai ÖZCAN

 • Fakülte bünyesinde hazırlanan her türlü ders kitabı, yardımcı ders kitabı ve ders notlarının Üniversite Yayın Komisyonu ilke ve amaçları doğrultusunda kontrolünü yapmak.
 • Üniversite Yayın Komisyonu esas ve uygulamalarındaki değişiklik ve güncellemeleri fakülte öğretim üyeleri ile paylaşmak.

ÜYE

Prof. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ

ÜYE

Doç.Dr. Ümit Özgür DEMİRCİ

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Furkan KÜLÜNK

ÜYE

Doç.Dr. Ahmet BİLİR

ÜYE

Doç. Dr. Aysun AYDIN

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN