Amaç-Vizyon-Misyon

AMAÇ

Fen-Edebiyat Fakültesi olarak nitelikli akademik öğretime öncelik verilerek, bu çerçevede çağdaş bilimi ve teknolojik gelişmeleri takip eden çok iyi eğitilmiş, kapsamlı bir bilgi altyapısı olan, entelektüel ve pratik düşünme kabiliyetine sahip öğretim elemanlarıyla, girişimci, donanımlı  öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Fakültemizin diğer bir amacı da, bir yandan öğrencilere uzmanlık alanlarında kapsamlı bir eğitim sağlarken, bir yandan da yaşadığı kente ve dünyaya sahip çıkan, evrensel sanat ve kültür değerlerine hakim, bir dünya vatandaşı olmanın tüm unsurlarını ve yetkinliklerini taşıyan bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Fakültenin tüm unsurları ile katılımcılığı ve bir bütün içerisinde gelişmeyi teşvik etmek; günümüz şartlarına uygun eğitim-öğretim programlarını düzenleyerek bilimsel sürecin sürekliliğini sağlamak, bilim ve teknolojik gelişmelerde yerini alabilmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak; bilimsel araştırmaların ulusal ve uluslararası bağlamda belirli bir yer edinebilmesi için çeşitli kaynaklarla desteklemek araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımların ön plana çıkarılmasını teşvik etmek, Fakülte ortamında sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetlere  ortam hazırlamak, örgün-yaygın eğitim alanında tüm etkinlik  programlarını sunmak, ayrıca üniversite-sanayi-toplum işbirliğine yönelik çeşitli faaliyetler düzenleyerek kendi toplum ve dünya ile bütünleşmeyi sağlamak, mesleki anlamda eğitim-öğretim ve araştırma olanakları  ile tercih edilen ve tüm değerleri Ülkemize ve insanlığa sunan  öncü bir Fakülte olmaktır.

 

MİSYON

Çağdaş bilimi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, geliştirmek ve katkıda bulunmak; bu gelişmeleri ülkenin yüksek öğrenimine, yönetimine, toplumsal yaşamına, kalkınma ve gelişme dinamiğine, doğaya ve çevreye duyarlılık bilinci içinde uygulamak; ülkenin hızlı kalkınma çabalarına katkıda bulunmak; öncelikle genç nesillere ve meslek sahibi olma bilinci içerisinde çalışmaların verimliliğini bilimsel bilgiler ışığı altında sürdürülebilirliğini kavratmak; araştırmacılar ve bilim insanları için verimli alt yapıyı sunarak bilimin gelişimine katkı sağlamak; bilimde önde gelen ülkelerin bulunduğu ortamlarda yer almak ve Üniversiteyi tüm bilimsel platformlarda en saygın  konumlara ulaştırmak.