İş Akış Süreçleri

 

                                       İŞLETME FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

 

Kayıt İşlemleri

Yatay-Dikey Geçiş İşlemleri
Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri
Yaz Okulu İşlemleri
Öğrenci Belgesi Hazırlama İşlemleri
Belgelerin Aslı Gibidir Onay İşlemleri
Öğrenci Kimliği ve Bandrol Dağıtım İşlemleri
Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri
Burs İşlemleri
Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Belirleme İşlemleri
Kayıt Dondurma İşlemleri
Harç İade İşlemleri
Öğrenci Temsilcisi Seçim İşlemleri
Disiplin İşlemleri
Hatalı Not Düzeltme İşlemleri
Mazeret Sınavı İşlemleri
Tek-Çift Ders Sınavı İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
Geçici Mezuniyet Belgesi Hazırlama İşlemleri
İlişik Kesme İşlemleri

 

 

 

 

 

PERSONEL İŞLERİ

Göreve Başlama İşlemleri
Görevden Ayrılma İşlemleri
Dr.Öğr.Üyesi Atama İşlemleri
Dr.Öğr.Üyesi Görev Süresi Uzatma İşlemleri
Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri
Araştırma Görevlisi Süre Uzatma İşlemleri
Ders Görevlendirme İşlemleri
39. Madde Görevlendirme işlemleri
İzin İşlemleri
Sağlık İzni İşlemleri

Yazışmalar

Danışmanlık Görüşme Tutanağı

 

 

 

MUHASEBE

 

 

Maaş İşlemleri
Ek Ders İşlemleri
Yolluk İşlemleri
Yersiz ve Fazla Ödeme İşlemleri
Telefon Faturası Ödeme İşlemleri
Ödenek Talebi İşlemleri
Yıl Sonu İşlemleri

 

 

 

 

TAŞINIR

Demirbaş Eşya Zimmetleme İşlemleri
Demirbaş Eşya Zimmet Düşme İşlemleri
Satınalma Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri
Devir Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri
Hibe Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri
Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri
Devir Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri
Hurdaya Ayırma Yoluyla Demirbaş Çıkış İşlemleri
Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri
EVRAK KAYIT Gelen Evrak Kayıt İşlemleri

 

SATIN ALMA

Doğrudan Temin Yoluyla Satınalma İşlemleri
Giyim Yardımı İşlemleri

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

EBYS Üzerinden gelen Evrak İşlemleri

Kurum ve Şahıslardan Gelen Evrak İşlemleri