19.03.2024

İSTEĞE BAĞLI YAZ STAJI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

21.03.2024 tarihinde saat 16.00 - 17.00 arasında FEF A blok Kutadgu Bilig konferans salonunda isteğe bağlı yaz stajı için bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.