İşletme Fakültesi
29.09.2022

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Burslu Öğrencileri

Üniversitemize yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında normal öğretim programlarına kayıtlanan öğrencilerden;

A-) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar'ın

(B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde yükseköğretim kurumlarının birinci öğretim ve açıköğretim programlarına yerleştirilenler, B-) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca belirlenen; Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı lise düzeyindeki yurtdışı eğitim kurumlarından, Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Uluslararası İmam Hatip Öğrenci Programları kapsamında eğitim veren uluslararası imam hatip liselerinden ve azınlık liseleri ile Müslüman dini idarelere bağlı imam hatip lisesi statüsündeki eğitim kurumlarından mezun olanların tespiti gerekmektedir.

Yukarıdaki durumda olan öğrencilerden lise diplomalarının fotokopileri ve mavi kart hamili olanların mavi kartlarının fotokopileri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gitmeleri gerekmektedir.