8.05.2023

TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2023 yılı 1. dönem çağrısı başvuruya açılmış olup çağrı duyurusu aşağıda sunulmaktadır. Programın amacı, üniversite öğrencilerinin sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilere üniversitelerden bir akademik danışmanla birlikte Ar-Ge/tasarım merkezi, teknoparklar veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerinde görevli bir sanayi danışmanı rehberlik yapabilecektir.

Öğrencilerimiz, staj ve uygulamalı derslerde kazandıkları bilgileri pekiştirerek sanayiye yönelik araştırma projeleri ile 26 Mayıs 2023 saat 17.30'a kadar TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (tybs.tubitak.gov.tr) üzerinden başvuru yapabilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan çağrı duyusunun incelenmesi önem taşımaktadır. Başvuru sırasında Proje Araştırma Önerisi Belgesi, Bölüm Onay Yazısı ve Transkript belgelerinin yüklenmesi zorunlu tutulmaktadır. Bu belgelerden herhangi birinin eksik veya imzasız/onaysız olmaması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Proje Araştırma Önerisi dosyası hazırlanırken program web sayfasındaki güncel proje önerisi şablonunun kullanılması gerekmektedir. Taahhütname ve gerekli olması halinde Etik Kurul İzin belgesi değerlendirme süreci sonrası yürütücü öğrencilerden ayrıca talep edilecektir. TÜBİTAK projeleri, öğrencilerimizin mesleki kariyerlerine destek olması, proje yazmayı öğrenmeleri ve girişimcilik ruhu kazanmaları açısından son derece önemlidir.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.