Bilgisayar Mühendisliği MF

Mezuniyet İşlemleri

Mezuniyet öncesi dikkat edilmesi gerekenler için tıklayınız.

MEZUNİYET

Yukarıdaki linkte verilen her bir maddeyi teker teker kontrol edip, tüm  bu maddeleri sağlayan öğrenciler artık mezun olmaya hazırdır. 

MEZUNİYET İÇİN ; ekinde onaylı transkript ile birlikte Mezuniyet dilekçesini doldurup danışmanınıza imzalatarak bölüm sekreterliğine teslim ediniz.

Mezuniyet dilekçesi için tıklayınız.

Mezun durumunda iseniz,

-Dilekçe ilgili haftanın ilk bölüm kuruluna alınarak, mezuniyet için karar alınır.

-Bölüm Kurulu Kararı Dekanlığa iletildikten sonra, dekanlıkta Fakülte Yönetim Kurulunda mezuniyet kararı alınır.

-Dekanlıkta alınan karar Rektörlük Öğrenci İşleri daire başkanlığına iletilir. Öğrenci işleri mezuniyetinizi onaylar.

-Eğer OBS'ye giremiyor iseniz, mezun oldunuz demektir.

 

MEZUN OLAN ÖĞRENCİ,

Mezun olan öğrencinin edevlet'ten alabileceği mezuniyet belgesi geçici olarak kullanılabilir.  Ancak ıslak imzalı geçici mezuniyet için; ilişik keserek bu belgeyi almanız gerekir.

1.İlişik kesme için danışmanınızın uygun bir zamanında geliniz.

2. Aldığınız geçici mezuniyet formunu önce, danışmanınıza sonra da ilgili kişilere imzalatarak geçici mezuniyetinizi alabilirsiniz. Eğer mezuniyetiniz üzerinden zaman geçti ise, Diplomanız da hazırlanmış olabilir. Bu durumda Diploma Takip Sistemi üzerinden TC kimlik ile kontrol edebilirsiniz.