DUOF

Türkiye'deki Herbaryum Kodları

Türkiye’deki Herbaryumlar ve Kodları

1) ADO (Kırıkkale Üniversity, KIRIKKALE)

2) AEF (Ankara Eczacılık Fakültesi, ANKARA)

3) AIBU (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BOLU)

4) ANES (Anadolu Üniversity, ESKİŞEHİR)

5) ANK (Ankara Üniversitesi, ANKARA)

6) ANKO (Orman Araştırma Enstitüsü, ANKARA)

7) ATA (Atatürk Üniversitesi, ERZURUM)

8) AYDN (Adnan Menderes Üniversitesi, AYDIN)

9) BIA (British Institute of Archaeology, ANKARA)

10) BULU (Uludağ Üniversitesi, BURSA)

11) CNH (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKLAE)

12) CUFH (Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS)

13) DUF (Dicle Üniversitesi, DİYARBAKIR)

14) DUOF (Düzce Üniversitesi, DÜZCE)

15) DUP (Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA)

16) EDTU (Trakya Üniversitesi, EDİRNE)

17) EGE (Ege Üniversitesi, İZMİR)

18) ESK (Şeker Enstitüsü, ANKARA)

19) ESSE (Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR)

20) FUH (Fırat Üniversitesi, ELÂZIĞ)

21) GAZI (Gazi Üniversitesi, ANKARA)

22) GOPU (Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TOKAT)

23) HUB (Hacettepe Üniversitesi, ANKARA)

24) HUEF (Hacettepe Üniversitesi, ANKARA)

25) INU (İnönü Üniversitesi, MALATYA)

26) ISTE (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL)

27) ISTF (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, İSTANBUL)

28) ISTO (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İSTANBUL)

29) IZ (Ege Tarım Araştırma Enstitüsü, İZMİR)

30) IZEF (Ege Üniversitesi, İZMİR)

31) KATO (Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON)

32) KNYA (Selçuk Üniversitesi Üniversitesi, KONYA)

33) MARE (Marmara Üniversitesi, İSTANBUL)

34) MUFE (Marmara Üniversitesi, İSTANBUL)

35) OMUB (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN)

36) PAMUH (Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ)

37) VANF (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN)

Kaynaklar:

SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., GÖRK, G., BEKAT, L., LEBLEBİCİ, E., 2000. Tohumlu Bitkiler Sistematiği Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 18-57.

UMA, M. M. 2010, “Bitki Toplama, Teşhis ve Herbaryum Teknikleri” Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Atabay DÜZENLİ

http://www.orman.ktu.edu.tr/om/abds/obotanigi/_herbaryum/teknikler.htm#1.7.2