DUOF

Gönüllü Çalışmak İsteyenler İçin İş Tanımları

İş Paketi 1: Bitki Etiketlerinin Yazılması

İş Tanımı: Bitki örneklerinin Microsoft Excel ortamında toplayıcının arazi defterindeki etiket bilgilerinin yazılıp çıktı alınması işlemi yapılacaktır.

İş Paketi 2: Bitki Örneklerinin Yapıştırılması, Damgalanması, Barkodlanması

İş Tanımı: Bitki örneklerinin ve etiketlerinin kartonlara yapıştırılması yapılacaktır. Daha sonra damgalanıp, etiket üzerinde verilen numaraya göre barkodlanması yapılacaktır.

İş Paketi 3: Herbaryum Örneklerinin Dijitalleştirilmeleri İçin Tarama Yapılması

İş Tanımı: Barkodlanan bitki örneklerinin veb sitesi için tarayıcıda taranması işlemi yapılacaktır.

İş Paketi 4: Herbaryum Örneklerinin Dolaba Yerleştirilmesi

Yapıştırma, barkodlama ve tarama işlemleri biten bitki örneklerinin dolapta uygun yerlerine yerleştirilmesi yapılacaktır.

İş Paketi 5: Veb Sitesine Girilecek Bilgilerin (Sergi İçin) Toplanması

İş Tanımı: Sergi dolaplarında bulunan bitki ve fosil örnekleri için DUOF veb sitesi için Wikipedia benzeri sitelerden bilgi toplanması işlemi yapılacaktır.

İş Paketi 6: Dendroloji Laboratuvarının Düzenlenmesi

İş Tanımı: Dendroloji Laboratuvarın’daki örneklerin gerekli yerlere yerleştirilmesi işlemi yapılacaktır.

İş Paketi 7: Mikroskop Laboratuvarının Düzenlenmesi

İş Tanımı: Mikroskopların temizlenip düzenlenmesi işlemi yapılacaktır.

İş Paketi 8: Kütüphanenin Düzenlenmesi ve Envanter Listesi Çıkarılması

İş Tanımı: Kütüphanede bulunan kitap, tez, dergi ve ayrı baskı yayınları düzenlenmesi ve bilgisayarda kayıtlarının tutulması işlemi yapılacaktır.

İş Paketi 9: Herbaryum Örnekleri İçin Cins Kapağı Hazırlama

İş Tanımı: Dolaplarda yer alan bazı kalınlaşan cins klasörlerine ait yeni cins kapaklarının hazırlanması işlemi yapılacaktır.

İş Paketi 10: Herbaryum Örnekleri Şoklama İşlemi

İş Tanımı: Kurutulan bitki örneklerinin derin dondurucuda şoklanması işlemi yapılacaktır.

İş Paketi 11: Herbaryum Örnek Deposunun Düzenlenmesi

İş Tanımı: Depodaki düzensizliğin giderilmesi, temizlenmesi. Yapıştırılmayan örneklerin belirlenmesi işlemi yapılacaktır.

İş Paketi 12: Fosil Örneklerinin Yerleştirilmesi

İş Tanımı: Mevcut fosil örneklerinin kataloglanarak dolaplara yerleştirilmesi işlemi yapılacaktır.

İş Paketi 13: DUOF Herbaryumu ve Botanik Müzesi Ziyaretçilerinin Gezdirilmesi
İş Tanımı: Herbaryuma ve botanik müzesinde sergileri gezmek için gelen ziyaretçilere rehberlik hizmeti vermek.

İş Paketi 14: D.Ü. Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Bitkilendirme Çalışması
İş Tanımı: Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Bitkilendirme projesine katılmak, bitki dikimi, parsellere dağılımı, bilgi ve bitki etiketlerinin hazırlanmasına yardım etmek.

İş Paketi 15: D.Ü. Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Ziyaretçilerinin Gezdirilmesi
İş Tanımı: D.Ü. Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi projesi ve bitkilendirme çalışmalarının gelen ziyaretçilere tanımak için rehberlik hizmeti vermek.