Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Eğitmen Başvuru Süreçleri

Merkezimiz bünyesinde eğitim vermek isteyen Üniversite personelimizin;

1. Eğitim Öneri Formu ile birlikte görevli olduğu birimlerine bir dilekçe ile başvurmaları, 

2. Birimlerden DUYEM' e uygunluk yazısının yazılması,

3. Eğitim Öneri Formu, Eğitmen Başvuru Formu ve Afiş Talep Formunu doldurarak duyem@duzce.edu.tr adresine mail göndermeleri gerekmektedir. 

Birimlerden DUYEM' e gelen uygunluk yazısı neticesinde, eğitim başvurusu öncelikle Merkezimiz Yönetim Kurulu' nda, ardından Üniversitemiz Yönetim Kurulu' nda değerlendirilmektedir.

Uygun bulunması halinde, İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü tarafından afiş hazırlanması ve duyuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.