Sürekli Eğitim Merkezi

Personel

Akademik

        

                  Merkez Müdürü                                                 Merkez Müdür Yardımcısı                             

    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ                     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TOPCU BİLİR

                      Dahili:1646                                                              Dahili:2465

     Mail: zeynepsedacavus@duzce.edu.tr                         Mail: zeyneptopcubilir@duzce.edu.tr

 

İdari

Enstitü Sekreteri Yusf Ziya ALBAYRAKOĞLU

Dahili:1605

Mail: yusufalbayrakoglu@duzce.edu.tr

 

                                                

Serhat KARA

Bilgisayar İşletmeni

Dahili:1737

Mail: serhatkara@duzce.edu.tr                                   

 

 

 

Bil. İşl. Yasin ŞAHİN   

Dahili:1840 

Mail: yasinsahin@duzce.edu.tr