Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Personel

Akademik

        

                  Merkez Müdürü                                      Merkez Müdür Yardımcısı                             

    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ            Öğr.Gör.Dr. Zeynep TOPCU BİLİR

                      Dahili:1646                                                     Dahili:3407

 

İdari

 

                       Serhat KARA

                   Bilgisayar İşletmeni

                        Dahili:1737