Akademik

 

    

                                                                     Merkez Müdürü                                                                         

                     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ                   

                                                      Dahili:1646                                                             

     E-posta: zeynepsedacavus@duzce.edu.tr     

                                                                           

 

 

  

 

   Merkez Müdür Yardımcısı   

 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TOPCU BİLİR

 Dahili:2465

 E-posta: zeyneptopcubilir@duzce.edu.tr