Merkezimiz

Amacımız

Merkezimiz, başta sanayi ve kamu kuruluşları olmak üzere bölge insanına yönelik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek, teknik ve sosyal alanlarda danışmanlık sağlamak ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak proje işbirlikleri geliştirmek üzere kurulmuştur.

Vizyonumuz

Eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle,bir yandan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, diğer yandan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen;yaşam boyu eğitim felsefesini benimseyen ve destekleyen lider eğitim merkezi olmaktır.

Misyonumuz

Üniversitenin sahip olduğu bilimsel bilgiyi kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, bölge ve ülke kalkınmasına hizmet vermek amacıyla kullanmak, bu hizmeti uluslararası boyuta ulaştırmaktır.

İlke ve Değerlerimiz

- Sürekli öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek.

- Bilgi eksikliliğinin olduğu tüm toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek.

- Eğitimlerimizde çağın gerekleriyle toplumun ihtiyaç ve koşullarını bütünleştirmek.

- Bireyler, kurumlar ve toplum için önem taşıyan ve yararlığı yüksek olan eğitimler sunmak.

- Kuramla uygulamayı bütünleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak.

- Eğitim programlarımızı uzmanlık alanlarımızda sunmak.

- Yetişkin eğitiminde Düzce Üniversitesi standartlarını sürekli geliştirmek.

- Düzce Üniversitesi’nin etik kurallarına bağlı kalmak.

- Tüm çalışmalarımızda Düzce Üniversitesi kalite ve standartlarını korumak.