9.05.2024

2023/2024 Yaz Dönemi Stajı Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

2023-2024yaz dönemi stajını yapmak isteyen öğrencilerimiz,  staja başlama evraklarını aşağıda yer alan linklerden indirebilirler. Bu evraklar öğrenciler tarafindan dikkatlice ve detaylı okunmalıdır. Önce öğrencilerin ve işletmelerin doldurması gereken yerler doldurulup imzalanmalı ve en son Yüksekokulumuz staj komisyon üyelerine kontrol ettirilip imzalatılmalıdır. Evraklar, Staj Komisyonu tarafından kontrol edilip  ve imzalandıktan sonra elden ya da kargo ile Yüksekokul öğrenci işlerine teslim edilmelidir. Kargolar Staj Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK adına kargolanabilir. Staj evrakları 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Yüksekokul öğrenci işlerine teslim edilmelidir.  30 iş günlük staja başlama ve bitiş tarihleri  27 Mayıs - 3 Temmuz tarihleri arasını kapsamaktadır. 60 iş günlük staja başlama ve bitiş tarihleri ise 27 Mayıs - 8 Ağustos tarihleri arasını kapsamaktadır.

Toplamda Yüksekokul'a aşağıdaki 5 sayfalık staja başlama evrakları teslim edilmesi gerekiyor. 

1 –Staj Dilekçesi (1 adet)
2 - Staj Başvuru ve Kabul Formu (3 adet çıkarılacak)
3 - Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (1 adet)
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
5-Sağlık Provizyon Yazısı(1 adet)

NOT: “Staja Başlama Evrakları” üzerindeki açıklamalar ve “Staj Yönergesi” öğrenciler tarafından mutlaka okunmalıdır.

- Yeni Staj Başlama Evrakları için tıklayınız.

- Staj Sonrası Doldurulacak Evraklar için tıklayınız

- Staj İle İlgili Genel Hükümler için tıklayınız.

- Staj Komisyonu İletişim Bilgileri için tıklayınız.

- Sağlık Provizsyon Yazısı almak için tıklayınız.

- Staj Yönergesi için tıklayınız.

İş İlanları ve Stajyer Talebinde Bulunan Kurumlar

Staj Komisyon Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Ali BOLAT

Öğr. Gör. Vedat KAYIŞ

Arş. Gör. Dr. Fırat ATBAŞ