Sınav Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme sistemi "Ders Bilgi Formları"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Detaylı bilgi için Eğitim Bilgi Sistemi (EBS Bologna) adresi ziyaret edilebilir.