Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/c6e2/sinavlarda-uygulanacak-kurallar

Kopya teşebbüsü veya kopya çekme suçları hakkında YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ uygulanır!!!

 

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavlara çağrı cihazı/cep telefonu/akıllı saat ile girmek kesinlikle yasaktır. Cep telefonları/akıllı saatler sınav öncesi araştırma görevlileri tarafından toplanacaktır. Telefon yada saatini teslim etmeden sınava giren öğrencilerin sınav esnasında tesbit edilmesi durumunda kopya muamelesi yapılacaktır.

Sınav boyunca öğrencilerin birbirleri ile konuşması, birbirlerinden kalem vs alışverişi kesinlikle yasaktır.

Öğrencilerin kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları kesinlikle yasaktır. Ayrıca;

Düzce Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre  

(2) Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, ayrıca öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Öğrencilerin, usulüne uygun kayıt olmadıkları ve belirlenen şartları sağlamadıkları dersin sınavına girmeleri halinde aldıkları not iptal edilir.

(5) (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

(6) (Değişik:RG-21/08/2015-29452) Mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları süresinde Üniversitemizi veya Ülkemizi çeşitli etkinliklerde temsil eden öğrenciler ile milli sporcu öğrenciler; belgelemek koşulu ile başvurusunu elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Bu durumdaki öğrencilerin talepleri ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

(12) (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme sınavları, programda yer aldığı gün, saat ve yerde, ders sorumlularının ve bölüm başkanlığınca görevlendirilen gözcülerin denetimi ve gözetiminde yapılır.

(13) (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.