Program Yeterlilikleri

  • Muhtelif modelleme yöntemlerinin ve elektrik mühendisliği sistemlerinin gelişiminde ve analizinde yaygınca kullanılan elektrik biliminin iyi derecede bilinmesi.
  • Elektrik mühendisliği sistemlerinin gelişiminde ve analizinde kullanılan bir dizi modern matematiksel yöntemlerin ve araç-gereçlerin bilinmesi.
  • Mühendislik sistemlerinin gelişiminde ve analizinde kullanılan bilgisayar programlama yöntemlerinin iyi bilinmesi ve bilişim teorilerinin iyi derecede anlaşılması.
  • Elektrik mühendisliğine ilişkin temel tasarım problemlerinin bilinmesi ve çeşitli mühendislik problemleri için tasarım çözümlerinin nasıl formüle ve analiz edileceğinin anlaşılması.
  • Simülasyon destekli tasarımlarda olduğu kadar devre ve sistem simülasyon tekniklerinin bilinmesi.
  • Ana akım mühendislik endüstrisine ilişkin temel araştırma ve geliştirme prensip ve uygulamalarının bilinmesi ve anlaşılması.
  • Modern mühendislik endüstrisinde ortaya çıkan mesleki, güvenlik ve etik meselelerin bilinmesi.
  • Organizasyon, uygulama ve başarıya ulaşma ile ilgili zaman yönetimi ve çalışma planı konularının bilinmesi ve bireysel uzman seviyede araştırma projesinin rapor edilmesi.
  • Bilimsel bir makalenin nasıl değerlendirileceği, bilimsel bir sunumun nasıl yapılacağı, literatür tarama bilimsel yazımın temellerini içeren araştırma metadolojisi ve araştırma etiğinin bilinmesi.
  • Karmaşık gerçek dünya problemlerinin analiz edilmesi ve bu problemler için verimli ve iyi bir şekilde belgelenmiş bilgisayara dayalı çözümleri tasarlamak.