Lisans

Sizi neler bekliyor?

 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile ilgili temel konularda bilgi birikimini sağlamak.
 • Matematik ve fen bilimleri hakkında genel kavrama yeteneği edinmek ve analitik düşünme alışkanlığını kazanmak.
 • Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama yeteneği kazanmak.
 • Sistem çözümleme ve tasarım yeteneklerini kazanmak.
 • Kuramsal bilgileri laboratuvar ve proje çalışmalarıyla uygulamaya dönüştürmek.
 • Güncel yazılım ve donanımları etkin bir biçimde kullanmak.
 • Takım içinde ve bireysel çalışabilme becerisi kazanmak.
 • Finansal çözümlemeler yapmak ve mühendislik ekonomisini uygulamak.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanmak.
 • Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak.
 • Yabancı bir dili mesleki yaşamda etkin biçimde kullanmak.