Hakkında

Bölümün temel hedeflerinden biri 4 yarı yıllık eğitim-öğretim süresince kazandırdığı analitik düşünebilme yeteneği ile ulusal ve uluslararası düzeyde teorik ve uygulamalı alanlarda mesleğini icra edebilecek Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir.

Program içersinde;

  1. 1. Elektrik makinaları
  2. 2. Elektrik tesisleri
  3. 3. Devreler ve sistemler
  4. 4. Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği
  5. 5. Elektronik
  6. 6. Haberleşme

 

olarak 6 anabilim dalı bulunmaktadır. 2 yıllık yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi olduğunu gösteren yüksek lisans diploması verilir.

Mezunlar, enerji üretim-iletim-dağıtım-tüketim, elektromekanik, güç elektroniği, haberleşme, elektromanyetik, kontrol sistemleri ve otomasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlarda istihdam edilebilirler. Ayrıca, tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı işlerde ve ar-ge & ür-ge faaliyetlerinde çalışabilirler.

Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisliği, temeli kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımı, haberleşme sistemleri, elektronik donanım ve yazılım, elektrik makinaları ve sürücü sistemler, endüstriyel otomasyon ve kontrol, mikrodalga ve antenler, tıbbi elektronik ve cihaz teknolojisi gibi alanlarda mühendislik biliminde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir.

Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.