Dersler

Açılan dersler her dönem değişebilmektedir. Aşağıdaki dersler bilgi amaçlıdır.

 

FBE502 Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri
SECMES2A Elektrik-Elektronik Mühendisliği
EEM 501 Güç Elektroniği Aygıtları ve Uygulamaları
EEM 502 Elektrik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
EEM 503 Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri
EEM 507 Kontrol Sistemlerinin Tasarımı
EEM 508 Sistem Teorisi
EEM 510 Elektrik Devrelerinin Modellenmesi
EEM 511 Veri İletişim ve Bilgisayar Ağları
EEM 512 Veri Yapıları ve Algoritmalar
EEM 513 Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları
EEM 514 Nesneye Dayalı Programlama Dilleri
EEM 515 Elektrik Enerji Sistemlerinin Ekonomik Olarak İşletilmesi
EEM 516 Elektrik Enerji Sistemlerinde Gerilim Kontrolü
EEM 517 Elektrik Enerjisi Sistemlerinde Kararlılık
EEM 518 Güç Sistemlerinde Harmonikler
EEM 519 Fotovoltaik Enerji Dönüşümü
EEM 520 İleri Sayısal Tasarım
EEM 521 İleri İşaret İşleme
EEM 522 Kablosuz İletişim
EEM 523 Sayısal İletişim ve Kodlama
EEM 524 Genetik Algoritmalar
EEM 525 Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri
EEM 526 Bilgisayar Destekli Elektrik Makine Tasarımı ve Analizi
EEM 527 Lazer Teknolojisi ve Uygulamaları
EEM 528 Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Analiz ve Tasarımı
EEM 531 DC-DC Dönüştürücülerin Kontrol Tasarımı ve Modellenmesi
EEM 532 Enerji Sistemlerinde Güç Kalitesi
EEM 533 Gerilim Kaynağı ve Akım Kaynağı Eviriciler
EEM 534 Güç Elektroniğinde Kontrol ve Koruma Teknikleri
EEM 535 Modern Güç Sistemlerinin Planlanması ve İşletilmesi
EEM 536 Mühendislik Matematiği
EEM 537 Esnek AC İletim Sistemi (FACTS) Cihazları ve Uygulamaları
EEM 538 İleri Lojik Devre Tasarımı
EEM 539 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
EEM 540 Proses Kontrol Enstrümantasyon Teknolojisi
EEM 541 Lineer Olmayan Kontrol Sistemleri
EEM 545 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri
EEM 546 Elektrik Güç Sistemlerinde Harmonik Güç Akışı
EEM 547 Elektrik Makinalarının Dinamik Analizi
EEM 548 Elektromanyetik Teoride Analitik ve Sayısal Yöntemler
EEM 549 Elektromanyetik Uyumluluk Ölçme Teknikleri
EEM 550 Güç Elektroniği Devrelerinin Analizi
EEM 551 Güç Sistemlerinin Kararlılığı ve Kontrolü
EEM 552 Rüzgar Santrallerinin Dinamik Modellemesi ve Kontrolü
EEM 553 Modern Güç Sistemlerinin Analizi
EEM 554 VLSI Sistem Tasarım Teknikleri
EEM 555 Enerji Verimliliği Sistem Tasarımlarının Geliştirilmesi
EEM 556 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri ve Uygulamaları
EEM 557 Güç Transformatörleri
EEM 558 Yeraltı Güç Kabloları
EEM 559 AA DA Dönüştürücülerde Güç Faktörü Düzeltme Yöntemleri
EEM 560 Fotovoltaik Sistemler için Şebeke Bağlantılı Eviriciler
EEM 561 Elektronik Mühendisliğinde Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi Uygulamaları
EEM561 İleri Kablosuz İletişim
EEM562 Kablosuz İletişim Temelleri
EEM563 İleri Anten Teorisi
EEM564 Mikrodalga Sistem Mühendisliği

 

 

Kodu Ders Adı AKTS 
EEM 597  Yüksek Lisans Seminer 7,5 
EEM 598  Uzmanlık Alan Dersi 10 
EEM 599  Yüksek Lisans Tez Çalışması 20