Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Adayı Öğrenciler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, günümüzde hızla değişen ve gelişen teknoloji alanında topluma değer sağlayan en önemli mühendislik dallarından birisidir.   Elektromanyetik alan teorisinden anten ve mikrodalga tekniklerine, temel elektriksel çözüm tekniklerinden büyük ölçekli tümleşik devre tasarımına, karmaşık değişkenli matematiksel analiz yöntemlerinden bulanık mantık tekniklerine, sayısal sistem tasarımından haberleşme teknolojilerine, güç elektroniğinden yüksek gerilim uygulamalarına, sembolik mantıktan yapay zekaya, biyomedikal mühendislikten mikro elektroniğe kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu mühendislik dalı enerjiden iletişime, sağlık sektöründen uzay teknolojisine, askeri haberleşmeden sanayi makinelerine, birçok alanda, diğer programlarla multidisipliner çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca zeka ve yaratıcılık odaklı çözüm ve ürünler geliştiren bir mühendislik dalıdır.

Öğrencilerimiz kendi ilgi ve yetkinliklerine göre bu alanlardan derslerini seçebilmektedirler. Bölümümüzün dersleri araştırma ve projelere dayalı yenilikçi bir yaklaşımla yapılandırıldığından öğrencilere gerçekçi mühendislik ve tasarım problemlerini öğretmeyi amaçlar.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2008 yılında kurulan Mühendislik Fakültesi'nin bir bölümü olarak, 2010-2011 akademik yılındaİngilizce hazırlık sınıfı ile Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bölümün temel hedeflerinden biri 8 yarı yıllık eğitim-öğretim süresince kazandırdığı analitik düşünebilme yeteneği ile ulusal ve uluslararası düzeyde teorik ve uygulamalı alanlarda mesleğini icra edebilecek Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir.

8 yarı yıllık ders programında derslerin %25'i ise seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Program içerisinde;

 • Elektrik makinaları
 • Elektrik tesisleri
 • Devreler ve sistemler
 • Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği
 • Elektronik
 • Haberleşme
 • Kontrol ve Kumanda

olarak 7 anabilim dalı bulunmaktadır. Seçmeli hazırlık sınıfı ve 4 yıllık lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi olduğunu gösteren lisans diploması verilir.

Bölümde aktif olarak görev yapan 5 Profesör, 10 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi mevcuttur.  

Akademik kadro için tıklayınız.

 

Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü web sitesi linki için tıklayınız

 

Eğitim Bilgi Sistemi

Çift Anadal Programları 

Yandal Programı

İlgi Alanı

İstihdam Olanakları

Transkript

ArGe Uyumu

Önceki Öğrenmeler

Eğitim Bilgi Sistemi

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 38’i seçmeli derslere ait olmak 155’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir. Derslere ait detaylı tablo ve bilgilere üniversitenin Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bologna web sayfasından ulaşılabilir.

Dersin Türü

Adet

Kredi Toplam

AKTS Toplam

Temel Bilim Dersleri

Fakülte Zorunlu

7

24

42

Program Temel Dersleri

Bölüm Zorunlu

28

88

143

Program Uzmanlık Dersleri

Bölüm Seçmeli

11

33

44

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

Üniversite Ortak Dersleri

2

4

5

YÖK Dersleri (Zorunlu)

7

13

14

Toplam

55

162

248

 

-D.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Programı (Bologna sayfası) Linki için tıklayınız

Çift Anadal Programları

Çift Anadal Yapılabilecek Programlar

Bölüm

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Hedef

-Hedef, öğrenim gördüğü bölümün yanında kendini ikinci bir alanda geliştirmek ve uzmanlaşmak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin farklı ve farklılaşan hedeflerini desteklemektir.

-Bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve başarmış, genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olup en üst yüzde yirmi başarı sıralaması içerisinde bulunan lisans öğrencileri 3. veya 5. yarıyılında, önlisans öğrencileri ise 2. ve 3. yarıyılın başında Çift Anadal Programına başvurabilir.

Yandal Programları

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
 • Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Hedef

-Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin farklılaşan akademik ilgisini desteklemek ve belgelendirmek.

-Yandal programı, ilgili bölümün başvurusu, ilgili Fakülte / yüksekokul kurulunun önerisi ve Düzce Üniversitesi Senatosu'nun onayı ile açılır.

-Yandal programı en az 20, en çok 30 AKTS kredilik dersten oluşur.

-Bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve başarmış, genel not ortalaması 2.50 ve üzerinde bulunan lisans öğrencileri 3. veya 5. yarıyılında Yandal Programına başvurabilir.

İlgi Alanı

Hedef

-Öğrencilere anadal içinde kariyer hedeflerine uygun olarak seçmeli dersleri organize edebilme imkanı sunmaktır.

-İlgi alanları bölüm ve üniversite geneli seçmeli dersler arasından oluşturulur.

-Ayrıca öğrenci ilgi alanı dışındaki farklı alanları da öğrenme imkanı kazanır.

İstidam Olanakları

Programdan mezun olan Elektrik-Elektronik Mühendisleri; elektrik, enerji, elektronik sistem tasarımı, elektromanyetik, üretim ve bakım, askeri haberleşme, GSM, tıp elektroniği, bilgisayar, tekstil gibi teknolojinin kullanıldığı her alanda, ilgi alanlarına göre çeşitli kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bu kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır;

- Akademik alanda,

- Şirketlerin Ar-Ge, Ür-Ge, pazarlama, vs. departmanlarında,

- Devlet kurumlarının ilgili birimlerinde mühendis veya yönetici olarak,

- Sermaye ile kendi şirketlerini kurarak girişimcilik, buluşçuluk ve yenilikçilik çalışmaları yaparak çalışabilmektedirler.

Ayrıca, tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı işlerde, kontrol sistemleri ve otomasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlarda çalışabilirler.

Transkript

-Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 38’i seçmeli derslere ait olmak 155’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.

-Öğrencinin zorunlu derslerinin yanı sıra seçmeli dersleri de yarıyıl bazında gösterilir.

ARGE Uyumu

Transkript

-Ar-Ge kültürünü ve yetkinliğini lisans düzeyindeki öğrencilere kazandırmak.

-Teknopark, staj ve Teknofest-Tübitak yarışmalarında sahada ve laboratuvarda çalışma yetkinliği elde etmek.

Önceki Öğrenmeler

-Öğrencilerin bir yüksek öğretim programı dışında edindikleri kazanımların ve işyeri deneyimlerinin tanınarak transkriptinde yer alması sağlanır. Öğrencilerin yapacakları dönemlik staj ve Bitirme Projesi dersi kapsamında hazırlayacakları tez, öğrendikleri teorik bilgiler ve kazanımların deneyime dönüştüğü ve transkriplerinde yer aldığı bir öğrenmedir.

-Yatay geçiş, dikey geçiş, özel öğrenci vb. şekilde programa kayıt yaptıran öğrencilerin önceki öğrenmeleri ilgili komisyon tarafından değerlendirilir ve süreç sonunda transkripte gösterilir.

 

Yerleşke

Konuralp Yerleşkesi

Bölüm Özel Koşulları

Varsa

Hazırlık, Yabancı Dil

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Akreditasyon

-

Değişim Programları

Erasmus, Farabi, Mevlana

Staj

Yaz döneminde 25 iş gününden oluşan 2 staj yapılır.

Mesleki Uygulama

-

Dikey Geçiş Sınavı

Üniversitemize Dikey Geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler 5. yarıyıldan öğrenime başlarlar. Daha önce almış oldukları derslere göre muafiyetleri yapılır.

 

Tanıtım Videosu

Öğrenci Toplulukları

Laboratuvarlar

Eğitim Bursları

Çalışma Bursları

Yemek-Giyim Bursları

 

 

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

 

 

Tanıtım Videosu

Öğrenci Toplulukları

-Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (IEEE) Topluluğu:

topluluk.ieee@duzce.edu.tr

https://www.linkedin.com/company/ieee-duzce/?originalSubdomain=tr

-Düzce Üniversitesi Bilgi Atölyesi Topluluğu:

topluluk.bilgiatolyesi@duzce.edu.tr

-Düzce Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu: topluluk.havacilikuzay@duzce.edu.tr

-Düzce Üniversitesi Korumalı Futbol Topluluğu:

topluluk.korumalifutbol@duzce.edu.tr

-Düzce Üniversitesi Korumalı Robot Topluluğu:

topluluk.robot@duzce.edu.tr

Labaratuvarlar-Stüdyo ve Uygulama Alanları

Bölüme ait Laboratuvar ve Uygulama Alanları mevcuttur. Bu Laboratuvar ve Uygulama Alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bilgisayar Laboratuvarı

Devre, Elektronik ve Ölçme Laboratuvarları

Kumanda Tekniği Laboratuvarı

Kontrol Laboratuvarı

Mikroişlemciler ve PLC Laboratuvarları

Güç Elektroniği Laboratuvarı

Elektrik Makineleri Laboratuvarı

Haberleşme Laboratuvarı

Sayısal Elektronik (Lojik) Laboratuvarı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Laboratuvarı

  Ar-Ge Laboratuvarı

Öğrenci Laboratuvarı

Eğitim Bursları

Eğitim Bursu olarak verilen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) gibi bursların verileceği şartlar ve öğrenci sayıları ise, ilgili kurum tarafından belirlenir ve o düzeyde çalışmalar yapılır.

Çalışma Bursları

İlgili Eğitim-Öğretim yılı itibariyle giderleri Üniversitemizce karşılanmak üzere, üniversitemiz birimlerinde "Düzce Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi” kapsamında yaklaşık 200 civarında birimlerde (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu laboratuvar, öğrenci işleri vb., aynı zamanda merkez kütüphane, yüzme havuzu, spor tesisleri ve idari birimlerde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır. Ayrıca Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında 7+1 ve 3+1 uygulamalarda mesleki eğitim sistemi kapsamında yaklaşık 1000 civarında öğrenci çalıştırılarak ücret ödeme işlemleri de yerine getirilmektedir.

Yemek-Giyim Bursları

Düzce Üniversitesi her akademik yılbaşında Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayıda öğrenciye ücretsiz bir yıl süresince Yemek Bursu katkısında sağlanmaktadır. Bu desek her eğitim-öğretim yılı başında yeni başvuru alınarak devam etmektedir. Yemek Bursu başvuruları Üniversite Senatosunun aldığı kararla yürürlüğe giren Düzce Üniversitesi Yemek Bursu Yönergesi (https://duzce.edu.tr/df48/yonetmelik-ve-yonergeler) ile 2023-2024 öğretim yılında ilgili birime başvuru yapılarak değerlendirme yaptıktan sonra Yemek Bursu almaya hak kazanan öğrencilerimizin bursları aktif edilir.

İhtiyacı bulunan öğrenciler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na online başvuru yaparak değerlendirmeye alınır ve olumlu olması halinde randevu verilerek Kızılay Butik’ten faydalandırılır. Aynı zamanda yemek bursu almakta olan öğrenciler de talep etmesi halinde doğrudan faydalandırılır.