Şablon Yazılar

1.YÖNETİMSEL İŞLER

1.2.          Ders Programı

                a.Ders Programı Şablonu

                b.Derslik Programı Şablonu

1.3.          Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları

                a.Bölüm/Program Kurulu Kararı Üst Yazısı

                b.Bölüm/Program Kurulu Kararı

1.4.          Görüş Tutanakları

                a.Görüş Tutanağı

                b.Görüş Tutanağı Üst Yazısı

1.5.          Harcama Yetkilisi Vekaleti 

                a.Harcama Yetkilisi Vekaletinin Personel Daire Başkanlığına Bildirilmesi

                b.Harcama Yetkilisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmesi

                c.Harcama-Yetkisi Devir Formu

1.6           Gerçekleştirme Görevlisi Vekaleti

                a.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Başkanlığına Bildirilmesi

                b.Gerceklestirme Görevlisi Vekalet_İmza Sirküsü

1.7           İzin-Rapor vs. gibi İşlemler

                a.Süt İzni Kullanım Talebi

                b.Sağlık Raporu İzni Talebi

                c.Yük.Lis.Dokt.Eğitimi İle İlgili Mazeret İzin Talebi

                d.Tüm Mazeret İzni Taleplerinin Bölüm Başkanlığı Üst Yazısı

1.8           Kayıtta Kullanılan Belgeler

                a.Etik Sözleşmesi

                b.Sabıka Kaydı Beyanı

                c.Lise Diploması Eksik Evrak Dilekçesi

                d.Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Listesi

                e.Manuel Öğrenci Belgesi

1.9           Yolluklu ve Yolluksuz Görevlendirmeler

                a.Yolluklu/Yolluksuz  Görevlendirme Talep Yazısı (Talep Eden)

                b.Yolluklu/Yolluksuz Görevlendirme Bölüm Başkanlığı Üst Yazısı

1.10         Öğrenci Cüppe Dağıtım İşlemleri

                a.Cüppe İade Tutanağı

                b.Cüppe ve Kep İcmal Tablosu  

1.11         Dr.Öğr.Üyesi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları

                a.Dilekçe

                b.Özgecmis Örneği

                c.Düzce Üniversitesi Atama Kriterleri – (Güncel Hali Personel Daire Başkanlığından alınmalıdır)

                d.Dr.Öğr.Üyesi Yeniden Atama Bölüm Başkanlığı Üst Yazısı

                e.Jüri Üyeliği GörevlendirmeTebliğ Dekanlık Üst Yazısı

                f.Jüri Üyeliği Ücreti Talep Dilekçesi (Öğr.Üyesinin ilk atamasında ödenir, yeniden atmalarda ödenmez)

1.12         Öğretim Görevlisi ve Arş.Gör. Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları

                a. Öğr.Gör. ve Arş.Gör. Yeniden Atanma İçin Yazacağı Talep Dilekçesi

                b.Faaliyet Raporu

                c.Bölüm Başkanlığının Dekanlığa Teklif Üst Yazı

1.13         Burs Komisyon Tutanağı

1.14         Düzeltici, Önleyici Faaliyet Formu (DÖF)

1.15         Birim Oryantasyon Takip Formu

2.EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER

2.1.          Öğretim Programı Değişikliği

                a.Bölüm Kurulu Kararı Üst Yazısı          

                b.Program Kurulu Kararı                           

                c.Öğretim Programı Değişikliği İntibak Çizelgeleri (Word Formatlı)

                d.Ders Bilgi Formu

                e.Karşılaştırma Tablosu (Excel Formatlı)

2.2.          Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçeleri

                a.Bölüm Kurulu Kararı Üst Yazısı          

                b.Bölüm Kurulu Kararı                           

                c.Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçelerinin Çizelgesi - Tablo 1

2.3           Sınav Tarihleri Belirlenmesi

                a.Sınav Tarihleri ve Gözetmen Listesi Dekanlığa Bildirme Üst Yazısı

                b.Sınav Tarihleri Gözetmen Talep Yazısı Dekanlığa

                c.Sınav Komisyon Kurma Talep Bölüm Üst Yazısı

                d.Sınav Komisyonu Dekanlık Üst Yazısı

2.4           Mazeret Sınavları

                a.Mazeret Sınav Hakkı Başvuru Formu

                b.Mazeret Sınav Bilgilerinin Gönderilmesi (Rektörlüğe)

2.5           Not Düzeltme/Maddi Hata İşlemi

                a.Maddi Hata İtiraz Formu

                b.Not İşlemleri Formu

2.6           Sınav Evrakları

                a.Sınav Tutanağı

                b.Sınav Evrakı(Sınav evraklarının bulunduğu zarfın üstündeki etiket)

                c.Notbildirim formu - Sınav Sonuç Belgesi (Bakınız 2.5b)

                d.Sınav Kağıdı Teslim Tutanağı

                e. Diğer Birimlerde Verilen Derslerin Sınav Evrak Teslim Tutanağı

2.7           Ders Devam Muafiyet

                a.Derse Devam Muafiyet Tablosu

                b.Derse Devam Muafiyet Bölüm Başkanlığı Üst Yazısı Dekanlığa

                c.Derse Devam Muafiyet Karar ÖİDBŞK ve Bölümlere Dekanlık Üst Yazı

2.8           Kurumlar Arası Yatay Geçiş (KAYG) - Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre

                a.Not Ortamalasına Göre KAYG Basvuru Dilekcesi

                b.Merkezi Yerleştirme Puanına Göre KAYG Basvuru Dilekcesi

                c.Dekanlığın Bölümlere Yazacağı Üst Yazı (Not Ortalamasına Göre KAYG)

                d.Dekanlığın Bölümlere Yazacağı Üst Yazı (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre KAYG)

                e.Not Ortalamasına Göre Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuç Değerlendirme Tablosu

                f.Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuç Değerlendirme Tablosu

                g.Yatay Geçiş Muafiyet Tablosu (İntibak  Tablosu-Tüm İntibaklarda kullanılabilir)

2.9           Staj İşlemleri

                a.Zorunlu Staj Başvuru Formu

                b.Staj Rapor Dosyası

2.10         Ders Görevlendirme/Ders Dağılım İşlemleri

                a.Ek Ders Karşılığı (40.a) Farklı Bir Birimden Öğretim Elamanı Görevlendirme Talebi Üst Yazısı

                b.Bölüm Kurulu Karar Örneği ve Ekleri (Dönem Başı Açılacak Dersler ve Ders Paylaşımları)

                c.Toplantı Katılım Tutanağı (İmza Föyü)

3.ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İŞLER

                a.Araştırma/Çekim vs. Formu

                b.Bilimsel Çalışmalara Ait Tablolar

                c.Bireysel Çalışma Raporu

                d.Kurum Dışı Paydaşlar ve Kurum Etkinlikleri Tablosu

4.DİĞER

4.1           Öğrenci Konsey Seçimleri

                a.Oy Pusulası

                b.Bölüm_Program Temsilcileri Seçim Sonucu Tutanağı

                c.Fakülte Temsilciler Kurulu Seçim Sonuç Tutanağı

4.2           Çeşitli Belgeler

                a.Tebliğ-Tebellüğ Belgesi