Geleneksel Türk Sanatları

Bölümümüze henüz öğrenci alınmamaktadır. 

Misyon:

Geleneksel El Sanatları bölümü, alanında farklı disiplinlerden beslenerek, ülkemize özgü değerlerin ve motiflerin korunması, aktarılması ve yeniden uygulanması noktasında öncü bir yaklaşıma sahiptir. Program kapsamında ülkemizce sahip olunan kültür miraslarının korunması ve çoğaltılarak gelecek nesillere bırakılabilmesi amaçlanmaktadır. 

Vizyon:

Geleneksel El Sanatları Bölümünün vizyonu; alanında yetkin, akademik bilgi birikimine sahip ve geleneksel kültürden gelen bilgiyi günümüz teknolojilerini kullanarak şekillendirecek nitelikte tasarımcılar yetiştirmek, kalitesi ile örnek bir kurum olmaktır.