Dekanlık

  

 

                                                      DEKAN
                                                            Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK 

DEKAN YARDIMCISI   DEKAN YARDIMCISI  
   Dr. Öğr. Üyesi Selim BEYAZYÜZ    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜRLER