Tıp Fakültesi

İdari Birimler


Ahmet Sabit UĞURLU                              
Fakülte Sekreteri
Hatice EROĞLU KAFKAS
Fakülte Sekreteryası
Mehmet KAYA
Personel İşleri
Gül Nazlı MEZARCI
Personel İşleri
Melek YALNIZ
Klinik - Girişimsel Olmayan Etik Kurul Sekreterliği
Esra YILMAZ
Hukuk Bürosu
Nevin BOSTANCI
Öğrenci İşleri
Selim KARAÇOBAN
Öğrenci İşleri
Mehmet Kamil TEMEL
Öğrenci İşleri
Serdar BAYRAKDAR (Mali İşler Şefi)
Mali İşler
Merve ALKAN YILDIZ
Mali İşler
Önder YILDIZ
Mali İşler
Yeter YILMAZ
Yazı İşleri
Rıza USLU
Taşınır işlem- Satınalma
Tuğrul KURU
Teknik İşler
Vildan MELENLİ
Bölüm Sekreteri
Melek YALNIZ 
Bölüm Sekreteri
Ahmet ÖZER 
Dekan Sekreteri
Hakan ÖZCAN
Anatomi Laboratuvarı Görevlisi
Mahmut DİK
Anatomi Laboratuvarı Görevlisi
Önder Barış YÜRÜK
Mesleki Beceri Laboratuvarı
Önder Barış YÜRÜK
Histoloji Embriyoloji Laboratuvar Görevlisi
Kübra KURNAZ
Patoloji Laboratuvarı
Kenan KÖKSAL
Fotokopi-Evrak Dağıtım-Ders Araç Gereçleri