İdari Birimler

 

Fatma ERAVCI                             Fakülte Sekreteri
Hatice EROĞLU KAFKAS Fakülte Sekreteryası
Mehmet KAYA Personel İşleri
Kenan KÖKSAL Personel İşleri
Sevda KARAYAKA Personel İşleri
Gül Nazlı MEZARCI Dekan Sekreteri-Personel İşleri
Melek YALNIZ Klinik - Girişimsel Olmayan Etik Kurul Sekreterliği
Kenan GÖKMEN Hukuk Bürosu
Tülay BUDAK Öğrenci İşleri
Selim KİBAR Öğrenci İşleri
Mehmet Kamil TEMEL Öğrenci İşleri
Serdar BAYRAKDAR (Mali İşler Şefi) Mali İşler
Merve ALKAN YILDIZ Mali İşler
Önder YILDIZ Mali İşler
Yeter YILMAZ Yazı İşleri
Rıza USLU Taşınır işlem- Satınalma
Tuğrul KURU Teknik İşler
Vildan MELENLİ Bölüm Sekreteri
Melek YALNIZ  Bölüm Sekreteri
Hakan ÖZCAN Anatomi Laboratuvarı Görevlisi
Önder Barış YÜRÜK Mesleki Beceri-Histoloji ve Embriyoloji Lab. Gör.
Kübra KURNAZ Patoloji Laboratuvarı