Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

  • Dr.Öğr.Ü. Kayıhan KARAÇOR (Başkan)
  • Dr.Öğr.Ü. Hakan SOYLU

Araştırma Görevlileri

  • Arş. Gör. Nagehan ULAŞ
  • Arş.Gör. Dr. Emrah ŞEFLEK
  • Araş.Gör.Dr. Günce ÜNVER
  • Arş.Gör. Nagehan ÖZYILMAZ