Tıp Fakültesi

Kurullar-Komisyonlar

  • MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KURULU

                   - Lisans Eğitimi Koordinatörler Kurulu

                   - Eğitim Sistemi ve Müfredat Geliştirme Birimi

                   - Akreditasyon ve Eşdeğerlilik Birimi

                                - Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Kurulu

                                - Eşdeğerlilik Kurulu

                   - Mesleki Beceri Laboratuvarları Birimi

  • TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULU

                  - Eğitim Plan ve Programlama Birimi

                  - Eğitim Ortamı Birimi

                  - Akreditasyon ve Eşdeğerlilik Birimi

                  - İzlem ve Kayıt Birimi

                  - Sürekli Mesleki Gelişim Kurulu

                  - Tıbbi Bilişim Kurulu

                  - Eğitim Becerileri Kurulu

                  - Ölçme ve Değerlendirme Kurulu