Kurullar-Komisyonlar

           Kalite Komisyonu

           Burs Komisyonu

           C ve D puanı inceleme Komisyonu

           Akademik Değerlendirme Komisyonu

  • MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KURULU

                   - Lisans Eğitimi Koordinatörler Kurulu

                   - Eğitim Sistemi ve Müfredat Geliştirme Birimi

                   - Akreditasyon ve Eşdeğerlilik Birimi

                                - Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Kurulu

                                - Eşdeğerlilik Kurulu

                   - Mesleki Beceri Laboratuvarları Birimi

  • TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULU

                  - Eğitim Plan ve Programlama Birimi

                  - Eğitim Ortamı Birimi

                  - Akreditasyon ve Eşdeğerlilik Birimi

                  - İzlem ve Kayıt Birimi

                  - Sürekli Mesleki Gelişim Kurulu

                  - Tıbbi Bilişim Kurulu

                  - Eğitim Becerileri Kurulu

                  - Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

  • LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON KOMİSYONLARI

                  - Amaç ve Hedefler Komisyonu

                  - Eğitim Programının Yapısı ve İçeriğini Geliştirme Komisyonu

                   - Öğrencilerin Değerlendirilmesi Komisyonu

                  - Program Değerlendirme Komisyonu

                  - Akademik Kadro Komisyonu

                  - Altyapı ve Olanaklar Komisyonu

                  - Örgütleme Yönetim Yürütme Komisyonu