Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Gtt) Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Personel


Prof. Dr. Ertuğrul KAYA 

                (6835)                 

                       

                         

  Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE                Öğr. Gör. Dr. Nisa SİPAHİ

(6834)                                         (6833)


                                                               
                       Öğr.Gör.Dr.Ayşe KURT          Öğr.Gör.Dr.Beste KARADENİZ          Öğr.Gör. Pınar AĞYAR YOLDAŞ

                              (6858)                                          (6839)                                        (6838)                                                                                                

                           Öğr.Gör.S.Semra CANDAR EROL       Öğr.Gör. Dr. Tuğba TÜRKEN AKÇAY                                                                                  (6848)                                            (6839)