Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Gtt) Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Personel

                                                                                                                                                                                        Öğr.Gör. Dr. Beste KARADENİZ                    Öğr.Gör. Dr. Nisa SİPAHİ     

                                                               

                         Öğr.Gör. Pınar AĞYAR YOLDAŞ               Öğr.Gör. Dr. Tuğba TÜRKEN AKÇAY