Birim İç Değerlendirme Raporları

Birim İç Değerlendirme Raporu Düzce Üniversitesi Akademik ve İdari Birimlerinin yıllık olarak iç değerlendirme süreçlerini izlemek için hazırlanmaktadır. Birim İç Değerlendirme Raporunun amacı Düzce Üniversitesindeki akademik ve idari birimlerin kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve sürekli olarak iyileştirmesine olanak sağlamaktır. Hazırlanan bu kılavuzla da birimlere iç değerlendirme raporlarını yazarken yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

Hazırlanan Kılavuzlar

Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken husular için hazırlanmış olan sunum için tıklayınız.