2020 Yılı İç Değerlendirme Süreci ve Formları

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Yönergesi 7. Maddesi (d) bendi "Kalite Komisyonu akademik birim komisyonu üyelerinden oluşan üç(3) akademik, bir(1) idari ve bir(1) öğrenciden oluşan değerlendirme ekipleri oluşturularak birimlerin iç değerlendirmesini İç Değerlendirme Kılavuzu doğrultusunda yapar." şeklindedir ancak Covid-19 pandemisinden dolayı 2020 yılı iç değerlendirme süreci bir (1) akademik bir (1) personel tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirme ekiplerinin oluşturulması ve takibi Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından yürütülür " hükmü uyarınca İç Değerlendirme Ekipleri oluşturulmuştur. 02 Kasım 2020 - 01 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak olan III. İç Değerlendirme faaliyetleri, kesinlikle bir denetleme olmayıp, Üniversitemize bağlı birimlerin durumlarını yerinde tespit edip, güçlü yönlerini, iyileştirmeye açık yönlerini ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir değerlendirme çalışmasıdır.


İç Değerlendirme Süreci ve Dokümanları

Birim Tanıtım Formu

İç Değerlendirme Süreçleri İş Akış Şeması  

2020 Yılı İç Değerlendirme Ekip Listesi ve Değerlendirme Takvimi (Güncellenme Tarihi: 27.10.2020)

Akademik Birim İç Değerlendirme Geri Bildirim Raporu

İç Değerlendirme Soruları

Düzce Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi

İç Değerlendirme Ekibi Eğitim Sunumu (27.10.2020)