2022 Yılı Kalite Komisyon Kararları

2022 Yılı 5. Üniversite Kalite Komisyon Toplantısı (12.12.2022)

Gündem:

1-Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü İsim Değikliği

2-Düzce Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi Taslağı

Karar Tutanağı: 2022/12 nolu Kalite Komisyon Kararları

 

2022 Yılı 4. Üniversite Kalite Komisyon Toplantısı (22.11.2022)

Gündem:

1-İç Değerlendirme Ziyaretleri Soru ve Anket Formları 

2-iç Değerlendirme Ekip Üyeleri Eğitimi

Karar Tutanağı: 2022/10-11 nolu Kalite Komisyon Kararları

Eğitim haberlerine ulaşmak için tıklayınız.

 

2022 Yılı 3. Üniversite Kalite Komisyon Toplantısı (27.04.2022)

Gündem:

1-İç Değerlendirme Ziyaretleri ve Sonuçları

2-Kurum İç Değerlendirme Rapor Süreci

3-İdari Personel Teşvik Öneri Sistemi

4-Kurumsal Akreditasyon Başvurusu

5-Memnuniyet Anketleri

Karar Tutanağı: 2022/4-9 Nolu Kalite Komisyon Kararları   

Toplantı Sunumuna ulaşmak için tıklayınız

Toplantı Videosuna ulaşmak için tıklayınız.

 

2022 Yılı 2. Üniversite Kalite Komisyon Toplantısı (21.02.2022)

Gündem:

Kurum İç Değerlendirme Raporu

Karar Tutanağı: 2022/3 Nolu Kalite Komisyon Kararları

 

2022 Yılı 1. Üniversite Kalite Komisyon Toplantısı (21.02.2022)

Gündem:

1-Kurumsal Akreditasyon 

2-Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Süreci

Karar Tutanağı: 2022/1-2 Nolu Kalite Komisyon Kararları