Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü

2022 Yılı Kalite Komisyon Kararları

2022 Yılı 3. Üniversite Kalite Komisyon Toplantısı (27.04.2022)

Gündem:

1-İç Değerlendirme Ziyaretleri ve Sonuçları

2-Kurum İç Değerlendirme Rapor Süreci

3-İdari Personel Teşvik Öneri Sistemi

4-Kurumsal Akreditasyon Başvurusu

5-Memnuniyet Anketleri

Karar Tutanağı: 2022/4-9 Nolu Kalite Komisyon Kararları   

Toplantı Sunumuna ulaşmak için tıklayınız

Toplantı Videosuna ulaşmak için tıklayınız.

 

2022 Yılı 2. Üniversite Kalite Komisyon Toplantısı (21.02.2022)

Gündem:

Kurum İç Değerlendirme Raporu

Karar Tutanağı: 2022/3 Nolu Kalite Komisyon Kararları

 

2022 Yılı 1. Üniversite Kalite Komisyon Toplantısı (21.02.2022)

Gündem:

1-Kurumsal Akreditasyon 

2-Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Süreci

Karar Tutanağı: 2022/1-2 Nolu Kalite Komisyon Kararları