2019 Yılı Kalite Komisyon Kararları

2019 Yılı Kalite Komisyon Toplantısı (24.04.2019)

Gündem:

1-İç Değerlendirme Ziyaretlerinin Planlanması

2-Akademik Birim Komisyon Çalışmaları

3-UZEM Aracılığıyla Gerçekleştirilen Eğitimler

4-Ders Görevlendirme Usul ve Esasları

Karar Tutanağı: 2019/1-9 Nolu Kalite Komisyon Kararları

Toplantı Sunumu: Sunum