Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü

Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Alt Komisyonu