İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi

İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi'nin amacı, akademik ve idari birimlerde çalışan idari personelin yönetim süreçlerine olumlu katkı sunmalarını ve idari süreçlere ilişkin kalite ve verimliliği arttırıcı nitelikteki fikirlerinin etkin bir şekilde değerlendirmeye alınmasını sağlamaktır. Sürekli iyileştirmeyi ilke edinen Üniversitemiz, her yıl 31 Aralık tarihine kadar Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğüne iletilen tüm önerileri titizlikle incelemekte ve değerlendirmektedir.

Başvuru formunu teslim eden adayların önerileriyle ilgili bir sunum dosyası (power point sunumu) hazırlayıp sib@duzce.edu.tr adresine e-mail göndermeleri gerekmektedir. Öneri değerlendirme toplantısında öneri sahipleri tarafından sunum yapılacaktır. Öneri Değerlendirme Toplantı tarihi ve yeri adaylara üst yazı ile ayrıca bildirilecektir. Önerileriyle yönetim süreçlerine olumlu katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Süreçle ilgili gerekli bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme Komisyonu (2023 Yılı Ocak ayı itibari ile komisyon güncellenecektir)

İş Akış Şeması

Başvuru Formu (doc uzantılı)

Başvuru Formu (pdf uzantılı)

Değerlendirme Aracı

Sonuç Tutanağı

İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Uygulama Yönergesi