Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü

İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi

İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Uygulaması ile akademik ve idari birimlerinde çalışan idari personelin yönetim süreçlerine pozitif katkı sağlamasını temin etmek, idari süreçlere ilişkin kalite ve verimliliği arttırıcı nitelikteki fikirlerinin etkin bir şekilde değerlendirmeye alınması amaçlanmaktadır. Sürekli iyileştirmeyi ilke edinen Üniversitemiz, her yıl 31 Aralık tarihinde kadar Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne iletilen tüm önerileri titizlikle incelemekte ve değerlendirmektedir. Önerileriyle sürece pozitif katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Süreçle ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme Komisyonu

İş Akış Şeması

Başvuru Formu

Değerlendirme Aracı

Sonuç Tutanağı

İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Uygulama Yönergesi