2021 Yılı Kalite Komisyon Kararları

2021 Yılı 3.Kalite Komisyon Toplantısı (09.04.2021)

Gündem:

D.Ü. Kurum İç Değerlendirme Raporuna Son Şeklinin Verilmesi 

Karar Tutanağı: 2021/15 Nolu Kalite Komisyon Kararları

 

2021 Yılı 2.Kalite Komisyon Toplantısı (04.02.2021)

Gündem:

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlığı ve Kılavuzu

Karar Tutanağı: 2021/14 Nolu Kalite Komisyon Kararları

 

2021 Yılı 1.Kalite Komisyon Toplantısı (19.01.2021)

Gündem:

1-İç Değerlendirme Sonuçları

2-Dış Değerlendirme Sonuçları

3-İyileştirilmesi Gereken Alanlar ve Çözüm Önerileri

Karar Tutanağı: 2021/1-13 Nolu Kalite Komisyon Kararları

Toplantı Sunumu

Haber Metni