2019 Yılı İç Değerlendirme Süreci ve Formları

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Yönergesi 7.maddesi (d) bendinde yer alan "Kalite Komisyonu akademik birim komisyonu üyelerinden oluşan üç (3) akademik, bir(1) idari ve bir(1) öğrenciden oluşan değerlendirme ekipleri oluşturarak birimlerin iç değerlendirmesini Ek 1. İç Değerlendirme Kılavuzu doğrultusunda yapar. Değerlendirme ekiplerinin oluşturulması ve takibi Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. " hükmü uyarınca İç Değerlendirme Ekipleri oluşturulmuştur. 21 Ekim 2019 - 12 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak olan II. İç Değerlendirme faaliyetleri, kesinlikle bir denetleme olmayıp, Üniversitemize bağlı birimlerin durumlarını yerinde tespit edip, güçlü yönlerini, iyileştirmeye açık yönlerini ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir değerlendirme çalışmasıdır.

İç Değerlendirme Süreçleri İş Akış Şeması 

2019 Yılı İç Değerlendirme Ekip Listesi ve Değerlendirme Planı

Birim Tanıtım Formu (Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu)

Birim Tanıtım Formu (Enstitü)

İç Değerlendirme Kontrol Çizelge Tablosu

İç Değerlendirme Ekibi Çalışma Planı

Düzce Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi

İç Değerlendirme Süreci Eğitim Sunumu