Misyon, Vizyon

MİSYON (Özgörev)

Düzce Üniversitesi; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; değişim ve gelişime açık, erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; çevre ve sağlık teknolojileri başta olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden; yenilikçi, girişimci, spesifik olarak çevre ve sağlık alanlarında evrensel bilgi ve değerler üreten bir üniversitedir.

VİZYON (Özgörü)

Katma değeri yüksek uluslararası bilimsel çalışmalarıyla çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü; nitelikli eğitimi ve ürettiği evrensel değerlerle bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına öncülük eden yükseköğretim kurumu olmak.

Temel Değerler

 • Bilimsellik 
 • Yenilikçilik
 • Katılımcılık
 • Sürdürülebilirlik
 • İş Birliği
 • Gişirimcilik
 • Kurumsal Adalet
 • Etik Değerler
 • Bağlılık
 • Sevgi ve Hoşgörü
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Demokratiklik
 • Sürekli Gelişme
 • Şeffaflık

Amaçlar

1. Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirmek

2. Bilimsel araştırmaların nicelik ve niteliğini sürekli artmasını sağlamak

3. Toplumsal katkı sağlamaya yönelik işbirlikleri ve hizmetleri arttırmak

4. Çevre ve sağlık teknolojileri alanında ihtisaslaşma çalışmalarını yaygınlaştırmak ve marka oluşturmak

5. Kurumsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak