Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
8.02.2021

Kurum İç Değerlendirme Raporu (2020 Yılı)

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin "Kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi" başlıklı 19'uncu maddesi uyarınca tüm yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme çalışmalarını içeren Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamaları ve Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi'ne (KGYBS) yüklemeleri gerekmektedir.

Üniversitemizin Kurum İç Değerlendirme Raporu yazımında temel alınmak üzere tüm birimlerin Kurum İç Değerlendirme Raporu bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm birimlerin, aşağıda linki verilen kılavuz çerçevesinde Kurum İç Değerlendirme Raporlarını hazırlamaları ve üst yazı ekiyle en geç 15.03.2021 tarihine kadar Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne göndermeleri rica olunur.

KİDR Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.