Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
4.05.2021

İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Sisteminde Dereceye Girenlere Ödülleri Takdim Edildi

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde görev yapan idari personellerimiz, yönetim süreçlerine pozitif katkı sağlamasını temin etmek, idari süreçlere ilişkin kalite ve verimliliği arttırıcı nitelikteki fikirlerinin etkin bir şekilde değerlendirmeye alınması amacıyla her sene 31 Aralık tarihine kadar İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Uygulama Yönergesi kapsamında Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne önerilerini sunmaktadırlar.

14.04.2021 tarihinde Rektörlük Çalıştay Salonunda düzenlenen “Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Ödülleri” ile “İdari Personel Öneri Teşvik Uygulaması” kapsamında Üniversitemize katkı sağlayan akademik ve idari personellerimize ödülleri takdim edildi.

2019 Yılı önerileri ile dereceye girenler;

1. Asiye Elvan BELLİCİ: Yüksek Gıda Mühendisi – Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öneri Konusu: Yemekhane Rezervasyon Sistemi

2. Serhat KARA: Bilgisayar İşletmeni – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öneri Konusu: Not Durum Belgesi(transkript) Eksikliklerden Doğan Hataların En Aza İndirilmesi ve İlgili Dokümanda Düzenlemeler Yapılması

3. Emine Tuğba AKMES: Bilgisayar İşletmeni – Rektörlük Özel Kalem

Öneri Konusu: Randevu Talep Sistemi

2020 Yılı önerileri ile dereceye girenler;

1. Asiye Elvan BELLİCİ: Yüksek Gıda Mühendisi – Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öneri Konusu: Yemek Hizmetleri Yürütme Kurulu Kurulması

2. Soner SEZEN: Bilgisayar İşletmeni – İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

Öneri Konusu: Enerji Verimliliği

3. Mahmut BOZKURT: Bilgisayar İşletmeni – Kaynaşlı Melek Yüksekokulu

Öneri Konusu: Bologna Sistemi Kılavuzu ve İyileştirmeleri

Üniversitemizin kalite süreçlerinin gelişimi için öneride bulunan tüm idari personellere teşekkür eder, ilgi ve değerli katkılarının devamını dileriz.

Üniversitemiz ana sayfasında çıkan haber metni için tıklayınız.