Çift Anadal Programı (ÇAP)

Okulumuz tarafından Üniversite Senatosu'na sunulan ve Senato Üyelerimiz tarafından uygun görülen Çift Anadal Programı teklifimizin kabulü ile birlikte 2023-2024 Eğitim - Öğretim  Yılı'nda meslek yüksekokulumuz Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı ile Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Programı arasında Çift Anadal (ÇAP) yapmaya imkân tanındı. Bu vesile ile üniversitemiz kıymetli senato üyelerine meslek yüksekokulumuz adına teşekkürü borç biliriz.

Bu bağlamda ÇAP yapma imkânı olan öğrencilerimiz aynı anda kendi anadalı yanında ikinci bir program okuyarak 2 sene sonunda 2 ayrı programın diplomasını almaya hak kazanacak. 

Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. 

Aşağıda öğrencilerimizin  ÇAP ile alakalı bilgilendirilmesi amacıyla  soru-cevap kısmına yer verilmiştir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Soru: Çift Anadal Programı (ÇAP) Nedir?

Cevap: Çift anadal programı bir önlisans diploma programına kayıtlı olan öğrencinin diğer önlisans programının diplomasını da almasına imkân veren bir programdır.

Soru: Çift Anadal Programı’nın faydası nedir?

Cevap: Çift Anadal Programı öğrencilerimize eğitim süresi içinde aynı anda ikinci bir programın mezunu olarak 2 yılda 2 ayrı programdan mezun olma ve iş bulma esnasında ihtimallerini artırma imkânlarını sunar.

Soru: Çift Anadal Programı sayesinde aynı anda iki diplomam mı olur?

Cevap: Evet, Çift Anadal Programına kayıt yaptıran ve şartları sağlayıp mezun olan öğrencimiz mezuniyeti ile beraber aynı anda iki programın da diplomasını almaya hak kazanır.

Soru: Çift Anadal programına ne zaman başvurabilirim?

Cevap: Öğrenci Çift Anadal diploma programına en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Soru: Çift Anadal programına herkes başvurabilir mi?

Cevap: Hayır. Çift Anadal Programı’na başvuru yapmanın bazı şartları vardır.

Bu şartlar:

Başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,

* Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının öğrenci başarı sıralamasında en üst %20 içinde bulunması,

* Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması; gerekir.

Soru: Çift Anadal programı için ayrıca bir ücret öder miyim?

Cevap: Hayır. Çift anadal öğrenimi için öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak anadal programından mezun olan ve çift anadal programına devam eden öğrenciler, devam ettikleri programın katkı payını, anadal programında geçirdikleri toplam yarıyıl süresi de göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.

Soru: Çift Anadal Programına başvurular nereye ve ne zaman yapılır?

Cevap: Çift Anadal Programı başvuruları programların bulunduğu ilgili meslek yüksekokul müdürlüğüne ilgili eğitim - öğretim yılı akademik takviminde belirtilen tarihler arasında ilgili formlar ve belgeler teslim edilerek yapılır. 

Soru: Çift Anadal Programı kapsamında farklı meslek yüksekokullarından ÇAP yapabilir miyim?

Cevap: Hayır, meslek yüksekokulumuz programlarının Çift Anadal Programı şu an sadece Lojistik ve Dış Ticaret programları bünyesinde yapılmaktadır.

Soru: Okulumuzdaki her program diğer programla Çift Anadal yapabilir mi?

Cevap: Hayır. Meslek Yüksekokulumuzda ÇAP imkânı sunan programlar dışında ÇAP yapılamaz. Çap yapabilecek programlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Çift Anadal Açan Program

Öğrenci Kabul Edilecek Program

Kontenjan

Lojistik

Dış Ticaret

4

Dış Ticaret

Lojistik

4

 

Soru: Çift Anadala başvuran her öğrencinin programa kabul edilir mi?

Cevap: Maalesef. ÇAP için ilgili yönergelerle en fazla alınabilecek öğrenci sayısı belirlenmiştir. Bu bağlamda okulumuzda her programdan ÇAP yapabilecek öğrenci kontenjanı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Soru: ÇAP başvuruları kim tarafından değerlendirilir?

Cevap: ÇAP başvuruları ilgili bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilir.

Soru: ÇAP kapsamında anadal haricinde ikinci programdan hangi dersleri seçmem gerekir?

Cevap: Çap yapmak isteyen öğrenci kendi anadalı ile ikinci anadal arasında eşdeğer kabul edilen dersler haricindeki dersleri mezun olmak için almak zorundadır.

Bölüm bazlı bu dersler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Lojistik Programı anadalından Dış Ticaret Programı'na ikinci dal başvurusu yapan öğrencinin alması gereken dersler:

1. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

1

DIS1111

Mikro Ekonomi

3

0

3

3

2

ORT1153

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

3

TOPLAM

5

0

5

6

             

2. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

1

DIŞ2148

Makro Ekonomi

3

0

3

4

TOPLAM

3

0

3

4

             

3. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

1

 

Bölüm seçmeli dersi 1

 

 

 

4

2

 

Bölüm seçmeli dersi 2

 

 

 

4

TOPLAM

 

 

 

8

             

4. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

1

**DIŞ4138

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3

0

3

3

2

**ORT4152

Toplam Kalite Yönetimi

3

0

3

3

3

 

Bölüm seçmeli dersi 3

 

 

 

4

TOPLAM

 

 

 

10

 

Not: Dış Ticaret Programı müfredatında (**) ile gösterilen derslerin Lojistik Programı’nda ortak/eş değer sayılan seçmeli dersi alınmadığı/açılmadığı takdirde Dış Ticaret Programı’ndan alınması gerekmektedir.

Dış Ticaret Programı anadalından Lojistik Programı'na ikinci dal başvurusu yapan öğrencinin alması gereken dersler: 

 

 

1. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

1

LOJ1113

Üniversite Kültürü

1

0

1

1

2

LOJ1101

Genel Ekonomi

3

0

3

3

3

*LOJ1117

Lojistiğin Temel İlkeleri

2

0

2

2

TOPLAM

6

0

6

6

             

2. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

1

LOJ2117

Lojistik İşletmelerinde Yönetim Organizasyon

3

0

3

4

TOPLAM

3

0

3

4

             

3. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

1

LOJ3130

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

3

0

3

4

2

LOJ3101

Depolama ve Dağıtım Yönetimi

3

0

3

4

TOPLAM

6

0

6

8

             

4. YARIYIL

No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

1

LOJ4118

Lojistik Maliyet Analizi

2

1

3

3

2

*LOJ4103

Mesleki Yabancı Dil II

2

2

3

4

3

LOJ4102

Tedarik Zinciri Yönetimi

3

0

3

3

TOPLAM

7

3

9

10

 

Not: : Lojistik Programı müfredatında (*) ile gösterilen derslerin Dış Ticaret Programı’nda ortak/eşdeğer sayılan seçmeli dersleri alınmadığı takdirde Lojistik Programı’ndan alınması gerekmektedir.

 

Soru: Çift Anadal hakkında detaylı bilgiyi nereden alabilirim?

Cevap: Çift Anadal hakkında daha detaylı bilgiyi aşağıdaki link üzerinden alabilirsiniz.

Düzce Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi

Soru: Okulda ÇAP ile alakalı kimden detaylı bilgi alabilirim?

Cevap: Okulumuzda ÇAP Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Öğr. Gör. Burak YÜKSEL’den konu ile alakalı detaylı bilgi alabilirsiniz. E posta adresi: burakyuksel@duzce.edu.tr